[1]
Н. Васильєва, «ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ)», public-management, вип. 4 (5), с. 125-133, Груд 2016.