ЮСЬКОВ, Д. «РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ». Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, вип. 5(71), Листопад 2023, с. 142-7, doi:10.32689/2523-4625-2023-5(71)-19.