КЛІНІЧНІ ТА МОРФОГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-3

Ключові слова:

цитомегаловірусна інфекція, вроджена інфекція, набута інфекція, діти, патоморфологічні зміни, гістологічні дослідження

Анотація

В статті наведені результати власних спостережень 120 хворих з діагнозом цитомегаловірусна інфекція, яка перебігала у вигляді вродженої (44 хворих, 4 із яких померли) та набутої (76 хворих) форми, з детальним вивченням перебігу захворювання і аналізом клініко-анамнестичних даних. Мета роботи: встановити клінічні та морфогістологічні особливості перебігу CMV-інфекції у дітей. Наукова новизна: на основі отриманих результатів розширити інформацію щодо клінічних та морфогістологічних особливостей перебігу CMV-інфекції у дітей. Матеріали та методи обстеження. Під спостереженням знаходилось 120 дітей, хворих на CMV-інфекцію, віком від 1 місяця до 12 років, які перебували на лікуванні в обласній дитячій інфекційній лікарні м. Вінниці впродовж 2019–2022 років. Результати. Перебіг вродженої цитомегаловірусної інфекції характеризувався переважним враженням центральної нервової та гепатобіліарної систем, а також включенням в процес шлунково-кишкового тракту, в той час як при набутій формі захворювання ведучими були: мононуклеозоподібний синдром, тривалий субфебрилітет та враження органів дихання. Морфологічні та гістологічні зміни органів-мішеней у дітей, померлих від цитомегаловірусної інфекції характеризувались змінами в центральній нервовій системі: вираженим периваскулярним перицелюлярним набряком, вогнищами розрідження, випадіння мозкової тканини, вакуольною дистрофією нейроцитів, поширеними крововиливами. Під час гістологічного дослідження печінки виявлено ознаки хронічного активного гепатиту з розвитком цирозу (зернистість та вакуолізація цитоплазми гепатоцитів, «сходинкові» некрози, дискомплексація печінкових балок, дифузна лімфоїдна інфільтрація перипортальних трактів, вогнища фіброзу з формуванням несправжніх часток, проліферація псевдохолангіол) та ознаки холестазу. Окрім зазначених органів та систем, в процес включались також тимус, підшлункова залоза, нирки, селезінка, дихальна та система органів кровообігу. Висновки. CMV-інфекція набула характеру серйозної медико-соціальної проблеми в зв’язку із частою причиною внутрішньоутробної патології, захворювань новонароджених та дітей старшого віку, а також з високим відсотком летальних наслідків. Випадок CMV-інфекції, що завершився летально, характеризувався морфологічними та гістологічними змінами органів-мішеней переважно гепатобіліарної та серцево-судинної систем з формуванням інтерстиціального чи кістозного фіброзу в них.

Посилання

Harrison GJ. Cytomegalovirus. In: Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 8th ed, Cherry JD, Harrison GJ, Kaplan SL, Steinbach W, Hotez P, et al (Eds), Elsevier Saunders, 2019. p. 1429.

Beauvais D., Drumez E., Blaise D., de Latour R.P., Forcade E., Ceballos P., Uyttebroeck A., Labussière H., Nguyen S., Bourhis J.-H., et al. Scoring system for clinically significant CMV infection in seropositive recipients following allogenic hematopoietic cell transplant: An SFGM -TC study. Bone Marrow Transplant.2021; 56:1305–1315. doi:10.1038/s41409-020-01178-

Schleiss MR . Persistent and recurring viral infections: the human herpesviruses. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2009 Jan. 39(1):7-23.

Alkhawaja S., Ismaleel A., Botta G., Senok A. Theprevalence of congenital and perinatal cytomegalovirus infection samong new born of seropositive mothers. G. Infect. Dev. Ctries. 2012 May 14. Vol. 6(5) С. 410–415.

Виговська О.В., Юхименко Г.Г., Корбут О.В., Дмитрієва О.А., Буц О.Р. Цитомегаловірусна інфекція у дітей: труднощі діагностики. ЖУРНАЛ «АКТУАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ». ТОМ 7, № 2, 2019.

Rawlinson WD , Boppana SB, Fowler KB, Kimberlin DW , Lazzarotto T, Alain S, et al. Congenital cytomegalovirus infection in pregnancy and the neonate: consensus recommendations for prevention, diagnosis, and therapy. Lancet Infect Dis. 2017 17(6):177-188. DOI : 10.1016/S1473-3099(17)30143-3.

David W. Kimberlin, M.D., Penelope M. Jester, B.S.N., M.P.H., Pablo J. Sánchez, M.D., Amina Ahmed, M.D., Ravit Arav-Boger, M.D., Marian G. Michaels, M.D. et al. Valganciclovir for symptomatic congenital cytomegalovirus disease. N. Engl. J. Med. 2015 372(5); 933–943. DOI : 10.1056/NE JMoa1404599

Stern L., Withers B., Avdic S., Gottlieb D., Abendroth A., Blyth E., Slobedman B. Human Cytomegalovirus Latency and Reactivation in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Front. Microbiol. 2019; 10:1186. doi: 10.3389/fmicb.2019.01186

Martins J.P., Andoniou C.E., Fleming P., Kuns R.D., Schuster I.S., Voigt V., Daly S., Varelias A., Tey S.-K., Degli-Esposti M.A., et al. Strain-specific antibody therapy prevents cytomegalovirus reactivation after transplantation. Science. 2019; 363:288–293. doi:10.1126/science.aat0066.

Cheng S., Caviness K., Buehler J., Smithey M., Nikolich-Žugich J., Goodrum F. Transcriptome-wide characterization of human cytomegalovirus in natural infection and experimental latency. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2017; 114:E10586–E10595. doi: 10.1073/pnas.1710522114.

Berry R., Watson G.M., Jonjic S., Degli-Esposti M.A., Rossjohn J. Modulation of innate and adaptive immunity by cytomegaloviruses. Nat. Rev. Immunol. 2019; 20:113–127. doi: 10.1038/s41577-019-0225-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

НЕЗГОДА, І., ОНОФРІЙЧУК, О., & ГОНЧАРУК, А. (2023). КЛІНІЧНІ ТА МОРФОГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я, (4(13), 18-25. https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-3