СТЕАТОЗНА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ І СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ: АСОЦІАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ І ЛІКУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-9

Ключові слова:

стеатозна хвороба печінки, метаболічно асоційована стеатозна хвороба печінки, серцево-судинні захворювання, фактори ризику, профілактика цирозу печінки

Анотація

Cтеатозна хвороба печінки (СХП) є найбільш стрімко зростаючим фактором смертності та захворюваності, пов’язаної з захворюваннями печінки. Зв’язок метаболічно асоціцованої СХП з ішемічною хворобою серця обумовлений спільними метаболічними факторами ризику, такими як ожиріння, цукровий діабет і гіпертензія, а також існує незалежний зв’язок через резистентність до інсуліну, ендотеліальну дисфункцію, окислювальний стрес, системне запалення та атерогенну дисліпідемію. Більшість пацієнтів із СХП мають легкий стеатоз, проте у 20–30% пацієнтів із стеатогепатитом розвивається прогресуючий фіброз, а з них приблизно у 20% – цироз печінки з підвищеним ризиком трансформації у гепато-целюлярну карциному. Вібраційно-контрольована транзієнтна еластографія є корисним інструментом для виявлення стеатозу та ступіню фіброзу і може використовуватись для скринінгу СХП у пацієнтів із встановленими факторами ризику, а також субклінічним та клінічним перебігом серцево-судинних захворювань. Для первинної профілактики серцево-судинних захворювань у пацієнтів з стеатозною хворобою печінки має проводитись ретельна оцінка та медикаментозна терапія супутніх факторів ризику. СХП діагностується шляхом виключення інших причин патології печінки і розглядається як печінковий прояв метаболічного синдрому, який значною мірою підвищує ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, порушення мозкового кровообігу. Критеріями діагностики СХП є: наявність стеатозу печінки, відсутність вживання алкоголю, інших вторинних причин стеатозу печінки. Основним методом лікування є модифікація способу життя та факторів ризику, що не тільки зменшує ризик прогресування захворювання печінки, але і ризик розвитку серцево-судинних ускладнень.

Посилання

Asfari MM , Niyazi F, Lopez R, et al. The association of nonalcoholic steatohepatitis and obstructive sleep apnea. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017 Dec; 29(12):1380–1384. doi: 10.1097/MEG .0000000000000973

Adams LA , Anstee QM, Tilg H, Targher G. Non-alcoholic fatty liver disease and its relationship with cardiovascular disease and other extrahepatic diseases. Gut. 2017 Jun; 66(6):1138–1153. doi: 10.1136/gutjnl-2017-313884

Anstee QM, Mantovani A, Tilg H, Targher G. Risk of cardiomyopathy and cardiac arrhythmias in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 Jul;15(7):425–439. doi: 10.1038/s41575-018-0010-0. PMID : 29713021.

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA , et al. 2019 ACC /AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019 Sep 10;140(11):e596-e646. doi: 10.1161/CIR .0000000000000678. Epub 2019 Mar 17. Erratum in: Circulation. 2019 Sep 10;140(11):649–650.

Armstrong MJ, Gaunt P, Aithal GP , et al. Liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN ): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study. Lancet. 2016 Feb 13;387(10019):679-690. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00803-X. Epub 2015 Nov 20. PMID : 26608256.

Albhaisi S. Noninvasive imaging modalities in nonalcoholic fatty liver disease: where do we stand? Eur Med J. 2019; 4:57–62.

Buzzetti E, Pinzani M, Tsochatzis EA . The multiple-hit pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD ). Metabolism. 2016 Aug;65(8):1038-48. doi: 10.1016/j.metabol.2015.12.012. Epub 2016 Jan 4. PMID : 26823198.

Bonnet F, Gastaldelli A, Pihan-Le Bars F, et al. Gamma-glutamyltransferase, fatty liver index and hepatic insulin resistance are associated with incident hypertension in two longitudinal studies. J Hypertens. 2017 Mar;35(3):493-500.

Blazina I, Selph S. Diabetes drugs for nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review. Syst Rev. 2019 Nov 29;8(1):295. doi: 10.1186/s13643-019-1200-8. PMID : 31783920; PMCID : PMC 6884753.

Byrne CD , Targher G. NAFLD as a driver of chronic kidney disease. J Hepatol. 2020 Apr;72(4):785-801. doi: 10.1016/j.jhep.2020.01.013.

Cai J, Zhang XJ, Ji YX, Zhang P, She ZG , Li H. Nonalcoholic Fatty Liver Disease Pandemic Fuels the Upsurge in Cardiovascular Diseases. Circ Res. 2020 Feb 28;126(5):679–704. doi: 10.1161/CIRCRE SAHA .119.316337. Epub 2020 Feb 27. PMID : 32105577.

Calzadilla Bertot L, Adams LA . The Natural Course of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Int J Mol Sci. 2016 May 20;17(5):774. doi: 10.3390/ijms17050774. PMID : 27213358; PMCID : PMC 4881593.

Choudhary NS, Duseja A. Screening of Cardiovascular Disease in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Whom and How? J C lin Exp Hepatol. 2019 Jul-Aug;9(4):506–514. doi: 10.1016/j.jceh.2019.02.005. Epub 2019 Feb 15. PMID : 31516267; PMCID : PMC 6728527.

Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2018 Jan;67(1):328–357. doi: 10.1002/hep.29367. Epub 2017 Sep 29. PMID : 28714183.

Chung GE , Lee JH, Lee H, et al. Nonalcoholic fatty liver disease and advanced fibrosis are associated with left ventricular diastolic dysfunction. Atherosclerosis. 2018 May; 272:137–144. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.03.027. Epub 2018 Mar 17. PMID : 29604480.

Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EA SD. Eur Heart J. 2020 Jan 7;41(2):255–323. doi: 10.1093/eurheartj/ehz486. Erratum in: Eur Heart J. 2020 Dec 1;41(45):4317. PMID : 31497854.

Cusi K, Bril F, Barb D, et al. Effect of canagliflozin treatment on hepatic triglyceride content and glucose metabolism in patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019 Apr;21(4):812–821. doi: 10.1111/dom.13584. Epub 2018 Dec 18. PMID : 30447037.

Duell PB , Welty FK, Miller M, et al. American Heart Association Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Hypertension; Council on the Kidney in Cardiovascular Disease; Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; and Council on Peripheral Vascular Disease. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Cardiovascular Risk: A Scientific Statement from the American Heart Association. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2022 Jun;42(6): e168-e185. doi: 10.1161/ATV .0000000000000153. Epub 2022 Apr 14. PMID : 35418240.

DeFilippis AP , Blaha MJ, Martin SS, et al. Nonalcoholic fatty liver disease and serum lipoproteins: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Atherosclerosis. 2013 Apr;227(2):429–36. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2013.01.022. Epub 2013 Jan 29. PMID : 23419204; PMCID : PMC 4049078.

European Association for the Study of the Liver; European Association for the Study of Diabetes; European Association for the Study of Obesity. EA SL-EA SD-EA SO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J. Hepatol. 2016, 64, 1388–1402.

Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI , et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med. 2018 Jun 21;378(25): e34. doi: 10.1056/NE JMoa1800389. Epub 2018 Jun 13. PMID : 29897866.

European Association for the Study of the Liver (EA SL); European Association for the Study of Diabetes (EA SD); European Association for the Study of Obesity (EA SO). EA SL-EA SD-EA SO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2016 Jun;64(6):1388–402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004. Epub 2016 Apr 7. PMID : 27062661.

GBD 2015 Tobacco Collaborators. Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990-2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2017 May 13;389(10082):1885-1906.

doi: 10.1016/S0140-6736(17)30819-X. Epub 2017 Apr 5. Erratum in: Lancet. 2017 Oct 7;390(10103):1644. PMID : 28390697; PMCID : PMC 5439023.

GBD 2017 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet.

Nov 10;392(10159):1736–1788. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32203-7. Epub 2018 Nov 8. Erratum in: Lancet. 2019 Jun 22;393(10190): e44. Erratum in: Lancet. 2018 Nov 17; 392(10160):2170. PMID : 30496103; PMCID : PMC 6227606.

Hassen G, Singh A, Belete G, et al. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: An Emerging Modern-Day Risk Factor for Cardiovascular Disease. Cureus. 2022 May 30;14(5): e25495. doi: 10.7759/cureus.25495. PMID : 35783879; PMCID : PMC 9242599.

Jennison E, Patel J, Scorletti E, Byrne CD . Diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease. Postgrad Med J.2019 Jun;95(1124):314–322. doi: 10.1136/postgradmedj-2018-136316. Epub 2019 May 13. PMID : 31085617.

Karmali KN, Lloyd-Jones DM , Berendsen MA , et al. Drugs for Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: An Overview of Systematic Reviews. JAMA Cardiol. 2016 Jun 1;1(3):341–9. doi: 10.1001/jamacardio.2016.0218. Erratum in: JAMA Cardiol. 2017 Apr 1;2(4):461. PMID : 27438118; PMCID : PMC 5053397.

Kuchay MS, Krishan S, Mishra SK, et al. Effect of Empagliflozin on Liver Fat in Patients with Type 2 Diabetes and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Trial (E-LIFT Trial). Diabetes Care. 2018 Aug; 41(8):1801–1808. doi: 10.2337/dc18-0165. Epub 2018 Jun 12. PMID : 29895557.

Lee JH, Kim D, Kim HJ et al. Hepatic steatosis index: a simple screening tool reflecting nonalcoholic fatty liver disease. Dig Liver Dis. 2010 Jul;42(7):503-8. doi: 10.1016/j.dld.2009.08.002. Epub 2009 Sep 18. PMID : 19766548.

Li Q, Dhyani M, Grajo JR, et al. Current status of imaging in nonalcoholic fatty liver disease. World J Hepatol. 2018; 10:530–542. doi: 10.4254/wjh. V 10.i8.530

Lonardo A, Mantovani A, Lugari S, Targher G. Epidemiology and pathophysiology of the association between NAFLD and metabolically healthy or metabolically unhealthy obesity. Ann Hepatol. 2020 Jul-Aug;19(4):359–366. doi: 10.1016/j.aohep.2020.03.001. Epub 2020 Mar 21. PMID : 32349939.

Loomba R, Adams LA . The 20% Rule of NA SH Progression: The Natural History of Advanced Fibrosis and Cirrhosis Caused by NA SH. Hepatology. 2019 Dec;70(6):1885-1888. doi: 10.1002/hep.30946. PMID : 31520407; PMCID : PMC 7504908.

Markus MR , Baumeister SE, Stritzke J, et al. Hepatic steatosis is associated with aortic valve sclerosis in the general population: the Study of Health in Pomerania (SHIP ). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Jul;33(7):1690-5. doi: 10.1161/ATVBAHA .112.300556. Epub 2013 May 16. PMID : 23685558.

Marso SP, Daniels GH , Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J M ed. 2016 Jul 28;375(4):311–22. doi: 10.1056/NE JMoa1603827. Epub 2016 Jun 13. PMID : 27295427; PMCID : PMC 4985288.

Newsome PN , Buchholtz K, Cusi K, et al. A Placebo-Controlled Trial of Subcutaneous Semaglutide in Nonalcoholic Steatohepatitis. N Engl J Med. 2021 Mar 25;384(12):1113–1124. doi: 10.1056/NE JMoa2028395. Epub 2020 Nov 13. PMID : 33185364.

Nigam P, Bhatt SP, Misra A, et al. Non-alcoholic fatty liver disease is closely associated with sub-clinical inflammation: a case-control study on Asian Indians in North India. PL oS One. 2013;8(1): e49286. doi: 10.1371/journal.pone.0049286. Epub 2013 Jan 11. PMID : 23326306; PMCID : PMC 3543427.

Osawa K, Miyoshi T, Yamauchi K, et al. Nonalcoholic Hepatic Steatosis Is a Strong Predictor of High-Risk Coronary-Artery Plaques as Determined by Multidetector CT . PL oS One. 2015 Jun 30;10(6): e0131138. doi: 10.1371/journal.pone.0131138. PMID : 26125952; PMCID : PMC 4488355.

Powell EE , Wong VW , Rinella M. Non-alcoholic fatty liver disease. Lancet. 2021 Jun 5;397(10290):2212–2224. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32511-3. Epub 2021 Apr 21. PMID : 33894145.

Ryan MC , Itsiopoulos C, Thodis T, et al. The Mediterranean diet improves hepatic steatosis and insulin sensitivity in individuals with non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2013 Jul;59(1):138–43. doi: 10.1016/j.jhep.2013.02.012. Epub 2013 Feb 26. PMID : 23485520.

Shannon A, Alkhouri N, Carter-Kent C, et al. Ultrasonographic quantitative estimation of hepatic steatosis in children with NAFLD . J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011; 53:190–195. doi: 10.1097/MPG .0b013e31821b4b61.

Sinn DH , Kang D, Chang Y, et al. Non-alcoholic fatty liver disease and the incidence of myocardial infarction: A cohort study. J Gastroenterol Hepatol. 2020 May;35(5):833–839. doi: 10.1111/jgh.14856. Epub 2019 Oct 27. PMID : 31512278.

Stahl EP , Dhindsa DS, Lee SK, et al. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and the H eart: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2019 Mar 5;73(8):948–963. doi: 10.1016/j.jacc.2018.

Tana C, Ballestri S, Ricci F, et al. Cardiovascular Risk in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Mechanisms and Therapeutic Implications. Int J Environ Res Public Health. 2019 Aug 26;16(17):3104. doi: 10.3390/ijerph16173104. PMID : 31455011; PMCID : PMC 6747357.

Targher G, Byrne CD , Lonardo A, Zoppini G, Barbui C. Non-alcoholic fatty liver disease and risk of incident cardiovascular disease: A meta-analysis. J Hepatol. 2016 Sep;65(3):589–600. doi: 10.1016/j.jhep.2016.05.013.

Targher G, Byrne CD , Tilg H. NAFLD and increased risk of cardiovascular disease: clinical associations, pathophysiological mechanisms and pharmacological implications. Gut. 2020 Sep;69(9):1691–1705. doi: 10.1136/gutjnl-2020-320622. Epub 2020 Apr 22. PMID : 32321858.

Targher G, Valbusa F, Bonapace S, et al. Non-alcoholic fatty liver disease is associated with an increased incidence of atrial fibrillation in patients with type 2 diabetes. PL oS One. 2013;8(2): e57183. doi: 10.1371/journal.pone.0057183. Epub 2013 Feb 22. PMID : 23451184; PMCID : PMC 3579814.

Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L, et al. Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis. Gastroenterology. 2015 Aug;149(2):367-78.e5; quiz e14-5. doi: 10.1053/j.gastro.2015.04.005. Epub 2015 Apr 10. PMID : 25865049.

Wild SH, Walker JJ, Morling JR, et al. Cardiovascular Disease, Cancer, and Mortality Among People with Type 2 Diabetes and Alcoholic or Nonalcoholic Fatty Liver Disease Hospital Admission. Diabetes Care. 2018 Feb;41(2):341–347. doi: 10.2337/dc17-1590.

Younossi ZM , Golabi P, de Avila L, et al. The global epidemiology of NAFLD and NA SH in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. J Hepatol. 2019 Oct;71(4):793–801. doi: 10.1016/j.jhep.2019.06.021. Epub 2019 Jul 4. PMID : 31279902.

Younossi ZM , Koenig AB , Abdelatif D, et al. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease-Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. Hepatology. 2016 Jul;64(1):73–84. doi: 10.1002/hep.28431. Epub 2016 Feb 22. PMID : 26707365.

Zelber-Sagi S, Salomone F, Mlynarsky L. The Mediterranean dietary pattern as the diet of choice for non-alcoholic fatty liver disease: Evidence and plausible mechanisms. Liver Int. 2017 Jul;37(7):936–949. doi: 10.1111/liv.13435. Epub 2017 Jun 1. PMID : 28371239.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ТКАЧЕНКО, Т., & ТОМАШКЕВИЧ, Г. (2023). СТЕАТОЗНА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ І СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ: АСОЦІАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ І ЛІКУВАННЯ. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я, (4(13), 53-61. https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-9