ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО МОНОЦИТАКТИВУЮЧОГО ПЕПТИДУ-ІІ ЩОДО РОЗВИТКУ КАРДІОГЕННОГО ШОКУ В ГОСПІТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-10

Ключові слова:

ендотеліальний моноцитактивуючий пептид-ІІ, гострий інфаркт міокарда, цукровий діабет 2 типу, коморбідна патологія, кардіогенний шок

Анотація

У статті продемонстровано прогностичне значення ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ щодо розвитку кардіогенного шоку в госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу. Мета. Проаналізувати прогностичне значення ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ у госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу у відношенні розвитку кардіогенного шоку. Наукова новизна. Одержані результати розширили значення ролі ендотеліального моноцитактивуючого пептиду – ІІ, як предиктора розвитку кардіогенного шоку у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу. Методи. В дослідженні брали участь 120 хворих на ГІМ, які були розподілені на 2 групи: 1 група – хворі з супутнім ЦД 2 типу (n = 70), 2 група – хворі на ізольований ГІМ (n = 50). Серед обстежуваних було 60 чоловіків та 60 жінок, середній вік яких дорівнював 66,35 ± 0,91 років, р <0,05). До складу контрольної групи увійшли 20 практично здорових осіб. Пацієнтам 1-ої, 2-ої та контрольної груп були виконані загальні рутинні клінічні та інструментальні обстеження. Згідно з завданнями даного дослідження, на 1-шу добу ГІМ всім особам, які брали участь в ньому, було визначено рівень ЕМАР–ІІ за допомогою комерційної тест-системи «Human Еndothelial monocyte activating polypeptide-ІІ ELISA KIT». Всі отримані в ході дослідження дані були оброблені за допомогою програмного пакету «Statistica 6,0» (StatSoft Inc, Результати. У хворих 1-ої групи рівень ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ був вищим ніж у хворих 2-ої групи у 1,65 рази – 4,54±0,331 нг/мл, 2,74±0,21 нг/мл, відповідно (р<0,05). У контрольній групі середнє значення даного показника дорівнювало 1,1±0,037 нг/мл. У 44,44% хворих, які входили до групи 3-ого тертілю за рівнем ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ був виявлений ІV клас за шкалою Кillip. Значення показника ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ >6,45 нг/мл у хворих 1-ої групи та >3,34 нг/мл у хворих 2-ої групи було предиктором виникнення кардіогенного шоку. За результатами дослідження розроблено багатофакторну логістичну регресійну модель прогнозу розвитку ІV класу за шкалою Кillip – кардіогенниого шоку у госпітальному перебігу ГІМ у хворих на ЦД 2 типу. Висновки. Таким чином, ендотеліальний моноцитактивуючий пептид-ІІ виступає у ролі предиктора кардіогенного шоку у госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Посилання

Milazzo V., Cosentino N., Genovese S., Campodonico J., Mazza M., Metrio M.D., Marenzi G. Diabetes Mellitus and Acute Myocardial Infarction: Impact on Short and Long-Term Mortality. Adv Exp Med Biol., 2021. 1307, 153–169. PubMed PMID : 32020518. doi:10.1007/5584_2020_481.

Surve T.A., Kazim M.A., Sughra M., Mirza A.M.W., Murugan S.K., Shebani K.A.M., Karishma F., Trada I.J., Mansour M., Asif K., Kaur L., Kamal A., Unachukwu N., Naveed A. Revascularization Modalities in Acute Coronary Syndrome: A Review of the Current State of Evidence. Cureus, 2023. 15(10), e47207. PubMed PMCID : PMC 10653013. PMID : 38021880. doi: 10.7759/cureus.47207.

Gall Е., Mafi D., Ghannam T., Brami P., Pham V., Varenne O., Picard F. Percutaneous Coronary Intervention in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Related to Acute Coronary Syndrome: A Literature Review. J Clin Med., 2023. 12(23),7275. PubMed PMCID : PMC 10706906. PMID : 38068327. doi: 10.3390/jcm12237275.

Samsky M.D., Morrow D.A., Proudfoot A.G., Hochman J.S., Thiele H., Rao S.V. Cardiogenic Shock After Acute Myocardial Infarction: A Review. JAMA , 2021. 326(18), 1840-1850. PubMed PMCID : PMC 9661446. PMID : 34751704. doi: 10.1001/jama.2021.18323.

Tehrani B.N., Damluji A.A., Batchelor W.B. Acute Myocardial Infarction and Cardiogenic Shock Interventional Approach to Management in the Cardiac Catheterization Laboratories. Curr Cardiol Rev., 2022. 18(2). PubMed PMCID : PMC 9413732. PMID : 34823461. doi: 10.2174/1573403X17666211125090929.

Echouffo-Tcheugui J.B., Kolte D., Khera S., Aronow H.D., Abbott J.D., Bhatt D.L., Fonarow G.C. Diabetes Mellitus and Cardiogenic Shock Complicating Acute Myocardial Infarction. Am J Med., 2018. 131(7), 778–786.e1. PubMed PMID : 29596788. doi: 10.1016/j.amjmed.2018.03.004.

Фельдман Д. А. Прогностична цінність ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ щодо розвитку гострої лівошлуночкової недостатності у госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу. / Д.А.Фельдман, Н.Г.Риндіна //«Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії». Том №21, випуск 4 (76). Полтава, Україна, 2021 р. С. 80-85. doi: https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.4.80.

Фельдман Д.А. Прогностичне значення ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ та асиметричного диметиларгініну щодо перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу.: дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD): 30.11.23 / Харківський національний медичний університет. Харків, 2023. 268 с.

Feldman D.A., Ryndina N.G., Kravchun P.G., Mykolayivna D.I. Prognostication of complicated course of acute myocardial infarction with concomitant type 2 diabetes mellitus based on use of endothelial monocyte activating polypeptide-ІІ . Wiad Lek, 2022. 75(1), 65-69. PubMed PMID : 35092249.

Міністерство охорони здоров’я України. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST»: Наказ № 455. Київ: МОЗ України; 2014 Липень 2. 92 с.

Міністерство охорони здоров’я України. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації ST»: Наказ № 1957. Київ: МОЗ України; 2021 Вересень 15. 62 с.

Міністерство охорони здоров’я України. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу»: Наказ №1118. Київ: МОЗ України, 2012 грудень 21. 115 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ФЕЛЬДМАН, Д., & РИНДІНА, Н. (2023). ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО МОНОЦИТАКТИВУЮЧОГО ПЕПТИДУ-ІІ ЩОДО РОЗВИТКУ КАРДІОГЕННОГО ШОКУ В ГОСПІТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я, (4(13), 62-68. https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-10