ІНТЕГРАЦІЯ ФАРМАЦЕВТІВ У ПРОЦЕС ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я: МІЖНАРОДНІ КОНЦЕПЦІЇ І СТРАТЕГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-15

Ключові слова:

психічне здоров’я, фармацевтична опіка, психосоціальна підтримка, належна аптечна практика, фармацевтичне забезпечення, психічні розлади

Анотація

Постановка проблеми. Дані Всесвітньої Організації Охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать, що на 2020 рік близько одного мільярду людей в світі мали психічні захворювання. Окремий вплив на психічний стан населення мала пандемія COVID-19. В Україні до зазначених вище проблем доєдналися проблеми, пов’язані із початком повномасштабної війни, які призвели до збільшення кількості психологічних травм, гострого та хронічного стресу, депресій, самогубств, порушень сну, комплексного посттравматичного стресового розладу та ін. До цієї категорії населення доєдналася зростаюча кількість ветеранів війни, яка станом на травень 2022 року вже оцінювалася у п’ять мільйонів, про що свідчать дані моніторингових досліджень. Дані Міністерства охорони здоров’я України свідчать, що всього 2% українського населення звертається за медичною та психологічною допомогою до фахівців відповідних галузей. Отже, можемо припустити, що велика частка українського населення, більша кількість якого перебуває у стані хронічного стресу, за допомогою звертається до фармацевтів аптек. Тому актуальною є проблема розвитку пацієнто-орієнтованої фармації, спрямованої на надання фармацевтичної допомоги пацієнтам з порушеннями психічного здоров’я. В той же час участь фармацевтичних працівників аптек у сфері питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у вітчизняних наукових джерелах розглядається фрагментарно та вимагає подальшого наукового вивчення. Метою статті є аналіз міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів щодо надання фармацевтичної допомоги населенню у сфері реалізації ЛЗ, які використовуються при порушеннях психічного здоров’я з подальшим визначенням місця і ролі фармацевтичних працівників у цьому процесі. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Автором досліджено зарубіжні і вітчизняні концепції та стратегії розвитку системи охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки з метою визначення ролі і місця фармацевтів у системі охорони психічного здоров’я. Для цього використано методи дослідження: пошук наукової інформації за ключовими словами з використанням пошукових систем, наукометричних баз даних і веб-сайтів, зокрема Scopus, Web of Science, Elsevier, PubMed, Google Scolar та ін.; аналіз міжнародних стратегій і концепцій; ситуаційний і порівняльний аналіз; узагальнення; прогнозування. Висновки та перспективи подальших досліджень. Перспективним вбачаємо інтеграцію фармацевтів у сферу охорони психічного здоров’я відповідно до рекомендацій міжнародних організацій; вивчення та впровадження відповідних технологій фармацевтичної допомоги в системі охорони психічного здоров’я.

Посилання

Гала Л.О. Історичний аналіз розвитку та становлення належної клінічної практики. Фармацевтичний часопис. 2022. № 3. URL: https://doi.org/10.11603/2312-0967.2022.3.13340 (дата звернення: 20.10.2023).

Горбунова К. 481 аптеку пошкоджено і 43 зруйновано внаслідок ворожих дій країни-агресора – Віктор Ляшко. Щотижневик «Аптека». 2022. 11 лип. URL: https://www.apteka.ua/article/640069.

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році : Постанова Каб. Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1464. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1464-2022-п#Text (дата посилання 09.07.2023).

Офіс першої леді, МОЗ та партнери запускають Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Міністерство охорони здоров’я України, 2023. URL: https://moz.gov.ua/article/news/ofis-pershoi-ledi-moz-tapartneri-zapuskajut-nacionalnu-programu-psihichnogo-zdorov’ja-ta-psihosocialnoi-pidtrimki?preview=1

Панфілова Г., Чернуха В., Юрченко Г. Фармацевтична допомога та послуга як сучасні категорійні одиниці в охороні здоров’я. С. 410–412. URL: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/26257/1/410-412.pdf.

Пріоритетні багатосекторні заходи з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни: оперативна дорожня карта: Дорож. карта від 05.12.2022 р. URL: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mhpss_framework_ukraine_ukr.pdf. (дата звернення Лип 17, 2023)

Про затвердження протоколів фармацевта: Наказ МОЗ України від 05.01.2022 р. № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007282-22#Text. (дата посилання 09.07.2023).

Про настанову ВООЗ та МФФ «Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг» : наказ МОЗ України від 30.05.2013 р. № 455. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/897_009#n2.

Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1018-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-р#Text.(дата посилання: 05.07.2023 р.).

Психічне здоров’я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни: соціологічне опитування – 2023. Gradus Research Company. ГО «Безбар’єрність». URL: https://vysh.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/Dodatok_3._Gradus_Research.pdf

Сервіс пошуку за довідником МКХ-10. ЕМІС. URL: https://e-mis.com.ua/mkx-10 (дата посилання: 05.07.2023).

Україна в полум’ї війни. Огляд фармацевтичного ринку за період з лютого 2022 по квітень 2023 та сценарії подальшого розвитку. Київ : SMD, 2023. 36 с.

Assessment of the availability of medicines for patients with mental and behavioral disorders according to the results of a survey of physicians and pharmacists in Ukraine / A. Nemchenko et al. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2023. No. 3(43). P. 16–22. URL: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.281222 (дата звернення: 20.10.2023).

Bilousova N. A. Analysis of the shortest light practices in the professional training of pharmacists in mental health nutrition. The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries. 2023. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-349-1-17 (дата звернення: 20.10.2023).

Bilousova N. A., Chuiko O. V. Mental health of citizens of Ukraine: expanding the roles of Good Pharmaceutical Practice. The concept of modern pharmacy and medicine in ukraine and eu countries. 2023. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-349-1-12 (дата звернення: 20.10.2023).

Community pharmacy and the extended community pharmacist practice roles: The UAE experiences. Saudi Pharm J. 2016. Vol. 24, no. 5. P. 563–570. URL: https://doi.org/10.1016/j.jsps.2015.03.023.

Community Pharmacy Roadmap Program Development Template: The Pharmacy Guild of Australia. 4 p. URL: https://www.guild.org.au/__data/assets/pdf_file/0021/5493/mental-illness-services.pdf. (Accessed Jul 18, 2023).

Community-Based Pharmacy Practice Innovation and the Role of the Community-Based Pharmacist Practitioner in the United States / J.-V. Goode et al. Pharmacy. 2019. Vol. 7, no. 3. P. 106. URL: https://doi.org/10.3390/pharmacy7030106 (дата звернення: 20.10.2023).

Comparative analysis of the consumption of antidepressants in Ukraine, Estonia and Norway / O. Tkachova et al. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2023. No. 3(43). P. 23–30. URL: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.281833 (дата звернення: 20.10.2023).

Effectiveness of contact-based education for reducing mental illness-related stigma in pharmacy students / S. B. Patten et al. BMC Medical Education. 2012. Vol. 12, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/1472-6920-12-120 (дата звернення: 20.10.2023).

Establishing the role of the pharmacist in mental health: Implementing Mental Health First Aid into the doctor of pharmacy core curriculum / A. Frick et al. Currents in Pharmacy Teaching and Learning. 2021. Vol. 13, no. 6. P. 608–615. URL: https://doi.org/10.1016/j.cptl.2021.01.027 (дата звернення: 20.10.2023).

Gaps in pharmaceutical care for patients with mental health issues: A cross-sectional study / A. Akour et al. International Journal of Clinical Pharmacy. 2022. URL: https://doi.org/10.1007/s11096-022-01391-x (дата звернення: 20.10.2023).

George Van Antwerp [et al.].The pharmacist of the future. Unlocking the profession’s potential to improve patient care. Deloitte Insights, 2021. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/future-of-pharmacists.html. (дата посилання: 06.07.2023).

Kamal L., Jacob S. A. Pharmacists’ Experiences, Perceptions, and Attitudes towards Suicide and Suicide Prevention: A Scoping Review. Pharmacy. 2023. Vol. 11, no. 1. P. 25. URL: https://doi.org/10.3390/pharmacy11010025 (дата звернення: 20.10.2023).

Mental health care: A handbook for pharmacists. FIP. Netherlands : International Pharmaceutical Federation, 2022. 87 p. URL: https://www.fip.org/file/5212. (дата посилання: 04.07.2023)

Mental Health First Aid. USA: National Community Pharmacists Association, 2023. URL: https://ncpa.org/mentalhealth-first-aid. (accessed Jul 18, 2023).

Mental Health in Ukraine. Kyiv : OCHA, 2023. 70 p. URL: https://reliefweb.int/report/ukraine/mental-health-ukraineapril-2023.

Mental health training programs for community pharmacists, pharmacy staff and students: A systematic review /C. Crespo-Gonzalez et al. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2022. URL: https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2022.06.006 (дата звернення: 20.10.2023).

Mental health. Key facts. Concepts in mental health. Geneva : WHO, 2022. URL: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mental-health-strengthening-our-response. (дата посилання: 04.07.2023).

Pharmacist-led mental health care during the COVID-19 pandemic and beyond. FIP, 2021. 1 p. URL: https://events.fip.org/previous-fip-digital-events/?event=755.

Pharmacy 2030: A Vision for Community Pharmacy in Europe. Belgium: Pharmaceutical Group of the European Union, 2019. 20 p. URL: https://www.pgeu.eu/wp-content/uploads/2019/03/Pharmacy-2030_-A-Vision-for-Community-Pharmacyin-Europe.pdf.

Pharmacy Technicians, Stigma, and Compassion Fatigue: Front-Line Perspectives of Pharmacy and the US Opioid Epidemic / A. Cernasev et al. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18, no. 12. P. 6231. URL: https://doi.org/10.3390/ijerph18126231 (дата звернення: 20.10.2023).

Rehm J., Shield K. D. Global Burden of Disease and the Impact of Mental and Addictive Disorders. Current Psychiatry Reports. 2019. Vol. 21, no. 2. URL: https://doi.org/10.1007/s11920-019-0997-0 (дата звернення: 20.10.2023).

Resolution CM/Res (2020)3 on the implementation of pharmaceutical care for the benefit of patients and Health services: Resolution no. CM/Res (2020)3. URL: https://rm.coe.int/09000016809cdf26

The National Institute of Mental Health Strategic Plan. Goal 4: Advance Mental Health Services to Strengthen Public Health: Strategic Plan of 20.05.2023. URL: https://www.nimh.nih.gov/about/strategic-planning-reports/goal-4-advancemental-health-services-to-strengthen-public-health.

The Role of Pharmacy in Mental Health wellbeing. Great Britain: Royal Pharmaceutical Society, 2022. URL: https://www.rpharms.com/recognition/all-our-campaigns/policy-a-z/the-role-of-pharmacy-in-mental-health-and-wellbeing. (accessed Jul 18, 2023).

Toklu H. Z., Hussain A. The changing face of pharmacy practice and the need for a new model of pharmacy education. Journal of Young Pharmacists. 2013. Vol. 5, no. 2. P. 38–40. URL: https://doi.org/10.1016/j.jyp.2012.09.001 (дата звернення: 20.10.2023).

Transforming the understanding and treatment of mental illnesses. Caring for Your Mental Health. National Institute of Mental Health, 2022. 1 p. URL: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/caring-for-your-mental-health. (дата посилання: 04.07.2023).

WHO. World mental health report: transforming mental health for all. Executive summary. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Mental Health Day: an opportunity to kick-start a massive scale-up in investment in mental health. WHO. URL: https://www.who.int/news/item/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scaleup-in-investment-in-mental-health.

Zaliska [et al.]. Health impacts of the Russian invasion in Ukraine: need for global health action. The Lancet. 2022. Vol. 399, no. 10334. P. 1450–1452. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00615-8/fulltext.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

БІЛОУСОВА, Н. (2023). ІНТЕГРАЦІЯ ФАРМАЦЕВТІВ У ПРОЦЕС ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я: МІЖНАРОДНІ КОНЦЕПЦІЇ І СТРАТЕГІЇ. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я, (4(13), 94-103. https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-15

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ