Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління – електронне наукове періодичне видання, засноване закладом вищої освіти “Міжрегіональна Академія управління персоналом” та Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України в 2018 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1173 від 11.04.2024 року.

Журнал видається за рішенням Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Категорія «Б»: відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (Додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у категорії «Б».

Спеціальності: 081 – Право, 281 – Публічне управління та адміністрування, 293 – Міжнародне право.

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2617-9660 (Online)

Усім статтям видання присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта для індексування наукових статей DOI, що підвищує публікаційну активність видання, розширює його можливості бути представленим у відомих наукометричних базах даних.

В електронному науковому виданні «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» публікуються тільки оригінальні наукові статті. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.