УМОВИ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ (НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ СТРАХУВАННЯ)

Автор(и)

  • Людмила БІЛЕЦЬКА

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.1

Ключові слова:

судовий прецедент, легітимізація судового прецеденту. судова реформа, європейські стандарти, джерело права, правова система України, судова практика

Анотація

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що наразі в Україні склалися достатні передумови для легітимізації судового прецеденту. Щодо об’єктивних передумов, то від цього залежатиме і успішність судової реформи, і якість судочинства в країні, відповідність його європейським вимогам. А це і визнання Заходом результативності судового реформування, і вступ до ЄС, і інвестиції, і довіра громадян судовій гілці владі. Судовий прецедент не визнаний в Україні як джерело права. Водночас на практиці під час вирішення того чи іншого спору рішення вищих спеціалізованих судів беруться до уваги судами першої та другої інстанції. Саме тому питання щодо остаточної легітимізації судового прецеденту в рамках правової системи України є актуальними і заслуговують на розгляд та обговорення. У судовій практиці, особливо в Рішеннях Верховного Суду, у мотивувальній їх частині, нерідко зустрічаються такі притаманні європейським судам принципи правозастосування як заборона суперечливої поведінки (venire contra factum proprium) або естопель (equitable estoppel); прояву найвищої добросовісності (uberrima fides); тлумачення слів договору проти того, хто їх написав (contra proferentem); заборони вчинення фраудаторних правочинів (fraus creditorum); реальності господарських операцій; належної правової процедури (fair procedure); зняття/підняття корпоративної вуалі (piercing/lifting the corporate veil); заборони використання «плодів отруйного дерева» (fruit of the poisonous tree) , безумовної повноти дій ліквідатора, презумція добросовісності поведінки керівника юридичної особи тощо. Ці доктринальні ідеї відправлення судочинства відсутні у законі, але аналітично «виведені» Верховним Судом із фактичних обставин справ, у яких вони застосовані або імплементовані із судових рішень англосаксонської системи права, Європейський суд з прав людини. З метою легітимізації механізму судового прецеденту у вітчизняне законодавство доцільно створити перелік судових прецедентів у аналогічних справах, запровадити певну судову звітність про використані прецеденти та їх опублікування, у процесуальних кодексах доцільно передбачити правила доказування наявності/ відсутності судових прецедентів, а також з метою єдності судової практики передбачити незастосування судового прецеденту у разі, коли він підлягає застосуванню – як підставу для скасування судового рішення.

Посилання

Стоянова Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права України. Підприємництво, господарство і право. 2017. С. 55–58.

Комаров В. В. Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод і практика судочинства. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства / за заг. ред. В. В. Комарова. Харків : Харків юридичний, 2008. С. 13–38.

Дрогозюк К. Б. Процесуально-правовий характер рішень Європейського суду з прав людини в доказуванні в цивільному процесі України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 2. С. 58–63.

Фулей Т. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : науково-методичний посібник для суддів. Київ, 2015. 208 с.

Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека. Государство и право. 2001. № 12. С. 5–17.

Паліюк В. П. Запровадження європейських стандартів у галузі прав людини в українську судову практику. Юридичний журнал. 2008. № 7. С. 73–81.

Карнаух Б. П. Поняття майна в контексті ст. 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Проблеми законності. 2016. № 132. С. 205–214.

Lindquest S.A., Cross F. B. Empirically testing Dworkin’s chain novel theory: studying the path of precedent. N.Y.U. L. Rev. 2005. V. 80. P. 1156–1206.

Maltz E. The Nature of Precedent. N.C. L. Rev. 1988. V. 66. P. 367–393.

Schauer F. Precedent. Stan. L. Rev. 1987. V. 39. P. 571–605.

Малишев Б. В. Методологічні аспекти дослідження прецедентної форми права (на прикладі Англії). Держава і право. 2001. Вип. № 14.

Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) : авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2002.

Ratio desidendi and judisial precedent. URL: nji.gov.ng/wp-content/uploads/2020/03

Постанова КГС від 25.05.2021. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57169336

Постанова КГС 15.06.22. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57169336

Постанова КГС 15.06.22. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57169336

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

БІЛЕЦЬКА, Л. (2023). УМОВИ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ (НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ СТРАХУВАННЯ). Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 5-10. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.1