ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ганна КУРТАКОВА

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.6

Ключові слова:

держава, соціальне партнерство, профспілки, роботодавці, колективний договір

Анотація

Проблема визначення ролі профспілок в соціально – партнерських відносинах та при укладенні колективних договорів і угод у сучасних умовах ринкової економіки є малодослідженою і полягає быльшого вдосконалення. У діяльності профспілок України, обсязі і змісті їх прав щодо регулювання трудових відносин останнім часом відбулись істотні зміни, що пов’язані з переходом нашої держави до ринкової економіки з соціальною спрямованістю. Так, право на об’єднання у профспілки передбачає право громадян України на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу державних органів створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Це право знайшло закріплення у ст. 6 Закону України від 15 вересня 1999 року “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”[1]. Визначенню поняття “професійних спілок” приділяли увагу багато вчених. Наприклад, В. Прокопенко зазначає, що як об’єднання трудящих за професійною приналежністю професійні спілки є добровільними громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, з метою представництва, здійснення та захисту їх трудових, соціально-економічних та інших прав і інтересів [2]. Профспілки, вказує О.І. Процевський, насамперед об’єднання, як правило, працюючих людей на підставі професійних інтересів, суть яких обумовлює виробництво і які виникають під час дії трудових правовідносин [3]. Право трудящих створювати профспілкові організації і вступати до них із метою захисту своїх інтересів було передбачене ще Конвенцією Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціацій і захист права на організацію, прийнятою у 1948 році. Воно дістало закріплення й у ст. 36 Конституції України, у ч. 3 якої зазначено, що громадяни мають право на участь у професійних спілках із метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Посилання

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Відомості Верховної Ради України. 1999. № 45. Ст. 397.

Прокопенко В. І. Трудове право України : підруч. 2-ге вид., стер. Харків : Консум, 2000. 480 с.

Процевський О. Трансформація прав профспілок України: реальність чи вимисел? Право України. 1996. № 7. С. 13–20.

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01 липня 1993 року № 3356-ХІІ.

Закон України «Про громадські об’єднання». Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

КУРТАКОВА, Г. (2023). ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ . Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 34-43. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.6