ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ

Автор(и)

  • Олександр БОНДАРЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.13

Ключові слова:

основоположні засади, правове закріплення, віртуальний актив, електронна форма, інформаційно-телекомунікаційні технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню принципів забезпечення обігу віртуальних активів. Встановлено, що принципи забезпечення обігу віртуальних активів є сукупністю основоположних ідей та вихідних начал, які спрямовані забезпечувати однотипне формулювання правового впливу на суспільні відносини щодо використання нематеріальних, виражених в електронній формі благ, наділених вартісним еквівалентом у платіжних або інвестиційних цілях у цифровому форматі. Зазначено, що виокремлення конкретних принципів забезпечення обігу віртуальних активів пов’язано з: а) специфікою вимог до функціонування суб’єктів, що забезпечують обіг віртуальних активів; б) специфікою правової природи віртуальних активів як об’єкта управлінсько-правового впливу. Виокремлено систему принципів забезпечення обігу віртуальних активів, яка складається із: 1) принципів функціонування суб’єктів владних повноважень (наприклад, принцип верховенства права та належного врядування); 2) принципів використання цифрових технологій в публічному секторі (наприклад, принцип інтероперабельності, «сумісності за замовчуванням); 3) принципів обігу віртуальних активів. До принципів використання віртуальних активів, віднесено: 1) постійний моніторинг існуючого стану правового регулювання в сфері обігу віртуальної валюти до наявних технологічних модифікації; 2) адаптація та подальше удосконалення політики в сфері обігу віртуальних активів до стандартів ЄС; 3) врахування потреб усіх учасників ринку віртуальних активів без будь-яких дискримінаційних проявів; 4) доброчесність учасників ринку віртуальних активів як умова їх допуску до сфери послуг, пов’язаних з віртуальними активами. Обґрунтовано доцільність внесення змін до Закону України «Про віртуальні активи» в частині доповнення його статтею «Принципи обігу віртуальних активів» для забезпечення прав громадян України, створення для державних органів можливостей протидіяти вчиненню правопорушень щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, ухилення від сплати податків, яких пов’язано з обігом віртуальних активів.

Посилання

Словник української мови : в 11 томах. 1976. С. 693. URL: http://sum.in.ua/s/pryncyp

Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. К. : Атака, 2004.464 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків Консул, 2001. 656 с.

Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право : навчальний посібник. 2014. 376 с.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#top

Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. № 634-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2012-%D1%80#Text

Регламент Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. 2021. URL: https://trembita.gov.ua/ua/projects/trembita-vzayemodiya-reyestriv

Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 р. № 2084-IX. (не набув чинності). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text

EY FinTech Adoption Index 2017 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoptionindex-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf

Форсайт «Віртуальні активи в Україні — 2030». Підсумковий звіт. URL: https://va2030.com/foresight/report

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Cryptoassets and amending Directive (EU) 2019/1937, COM (2020) 593 and proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Pilot Regime for market infrastructures based on distributed ledger technology – COM(2020)594. Brussels, 24.09.2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 – COM(2020)595. Brussels, 24.09.2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

БОНДАРЕНКО, О. (2023). ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 86-91. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.13