СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ЇХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ

Автор(и)

  • Валентина ОРЛЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.15

Ключові слова:

права людини, свободи людини, Конституція, міжнародне право, реформи правової системи, правова держава

Анотація

Автором досліджено що, на сьогоднішній день в Україні права та свободи людини – це основні принципи сучасного світового права, які забезпечують захист особистої гідності, свободи та прав людини від державних втручань і забезпечують можливість розвитку кожної особи. З’ясовано, що ці міжнародні стандарти передбачають, що кожна людина має право на життя, свободу від катування, рабства та інших форм приниження, свободу від насильства, свободу думки, совісті та релігії, свободу від дискримінації за будь-яким ознакам, право на працю, освіту та належне життя. Підкреслено, що у разі порушення прав та свобод людини, держави зобов’язані забезпечити доступні та ефективні механізми захисту. Ці механізми включають: національні суди, міжнародні органи контролю, такі як Міжнародний суд, Комітет ООН з прав людини та Європейський суд з прав людини. Визначено, що у сучасному світі важливо розуміти, що права та свободи людини є невід’ємною частиною нашого глобального співжиття. Вони допомагають забезпечити рівність, справедливість та демократію в різних країнах світу. Для досягнення цих цілей необхідно дотримуватися міжнародно-правових стандартів прав і свобод людини та забезпечувати доступні та ефективні механізми їх захисту.

Посилання

Зайцева Н. В., Карпенко М. І., Чернишов В. М. Права людини і громадянина: загально етичні та юридичні проблеми URL: https://fpk.in.ua/images/biblioteka/3bac_pravo/2021-Tsyv.pravo.-Protskiv.pdf

Інститут права та суспільства. 2021 р. URL: http://ips.lawinaction.com.ua/

Караваєва О. В., Мурашко І. І Захист прав людини в Україні: національна система та міжнародні стандарти. URL: https://biblioteka.cdu.edu.ua/cgi-bin/catsearch.pl?qtype=simple&query

Конституція України від 28 червня 1996 року, № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Литвин В., Терещук О. Декларація про права людини: історія створення та захисту. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version-

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07 грудня 2017 р, № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2229-19

Про засади державної мовної політики: Закон України від 03 липня 2012 р, № 5029-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/5029-17

Про захист прав людини і основоположних свобод: Закон України від 01 серпня 2021р, № 995 004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Центр громадянських свобод «Спільна дія». 2021 р. URL: https://zmina.info/

Центр прав людини «Захист». 2021 р. URL: https://zaxist

Semenets-Orlova, I. A. (2020). Citizenship patriotism as a new model of patriotism in Ukraine: social science education opportunities. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 97.

Semenets-Orlova, I. (2016). Osvita dlya demokraty’chnogo gromadyanstva/osvita z prav lyudy’ny’yak zasib formuvannya kul’tury’gromadyans’ kosti [Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education as a means of forming of the culture of citizenship]. Civic competences in vocational education of civil servants and local government officials, 66–87.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

ОРЛЕНКО, В. (2023). СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ЇХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 99-104. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.15