ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УХИЛЕННЯМ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Автор(и)

  • Алла АВСІЄВИЧ
  • Наталія ЛОГІНОВА
  • Максим ЛЕВИЦЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.1

Ключові слова:

військова служба, військовослужбовець, підробка документів, кримінальне правопрушення, ухилення від військової служби, кримінальне провадження, відмова від несення військової служби, військова частина.

Анотація

У статті проаналізовані способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби. Ознаки способу вчинення кримінального правопорушення посідають особливе, домінуюче місце в системі криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень. Це пояснюється, по-перше, тим, що спосіб кримінального правопорушення певним чином детермінований і дозволяє виявити взаємозв’язки елементів криміналістичної характеристики, та, по-друге, його ознаки дуже важливі для відшукання слідів кримінального правопорушення й самого правопорушника. Проаналізовано виявлення загальних та особливих ознак способів вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із ухиленням від військової служби, та здійснення їх класифікації. Визначено способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із ухиленням від військової служби, передусім, які диференціюються (за суб’єктами та відповідно родовими об’єктами) на способи ухилення від призову та мобілізації та способи вчинення військових кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням. Зроблено висновок що типовими способами вчинення військових кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від служби, є: по-перше, активні ‒ самовільне залишення військовослужбовцем території військової частини або місця служби (із попередньою крадіжкою необхідних засобів, налагодженням зв’язку із родичами, знайомими, вивченням маршруту та умов пересування; вільний прохід через КПП, подолання огорожі через заздалегідь підготовлений лаз або пролом, сховавшись у транспортному засобі, який на законних підставах залишає межі військової частини або місця служби; у випадку дезертирства ‒ маскування свого становища військовослужбовця придбанням підроблених документів або цивільного одягу, нелегальне проживання під чужим прізвищем тощо); нез’явлення вчасно без поважних причин на службу (виготовлення фіктивних документів для виправдання самовільної відсутності, внесення фіктивної інформації в облікову документацію військової частини, закладів охорони здоров’я); симуляція хвороби (соматична чи психічна); самокалічення (умисне штучне ушкодження будь-якого органу або тканини тіла, порушення функції якогось органу, викликання певного захворювання або загострення наявної хвороби); підробка документів (з метою отримання звільнення від несення обов’язків); інший обман (зокрема, під приводом нібито релігійних переконань), а також, по-друге, пасивний ‒ відмова від несення військової служби. Способами ухилення від призову та мобілізації є: пасивні ‒ неявка за повісткою до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для відправки за місцем служби або за місцем проходження альтернативної (невійськової) служби (призовник або веде звичайний спосіб життя, або ховається за місцем проживання, в невідомих місцях, виїжджає за кордон); активні ‒ симуляція хвороби або самокалічення (приписування чи створення собі певного захворювання, що дає підстави для непроходження військової служби); введення в оману щодо віросповідання, що дає підставу для проходження альтернативної (невійськової) служби; надання неправомірної вигоди (посадовим особам, здатним вплинути на незаконне звільнення від призову, надати відстрочку від нього, визнати непридатним до проходження військової служби); підроблення документів.

Посилання

Давиденко В. Типові способи вчинення злочинів, пов’язаних з ухиленням військовослужбовців від військової служби. Вісник Національної академії прокуратури України. 2011. № 1. С. 40–44.

Давиденко В. В. Методика розслідування самовільного залишення військової частини або місця служби : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2015. 322 с.

Карпенко М. І. Самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство: методика розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 407, 408 Кримінального кодексу України. Юридична наука. 2011. № 13. С. 90–111.

Карпенко М. І. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом: окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. 409 Кримінального кодексу України. Юридична наука. 2013. № 12. С. 58–77.

Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений : учеб. пособие. Харьков : Юрид. ин-т, 1985. 92 с.

Криміналістика : підручник / за ред. В. В. Тіщенка. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 555 с.

Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів : курс лекцій / [В. К. Весельський, А. В. Іщенко, В. С. Кузьмічов та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. Київ : ХмЦНІІ, 2011. 178 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua

Панов М. І., Косинюк В. І., Харитонов С. О. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Харків : Харків юридичний, 2006. 172 с.

Положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців: затверджені указом Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053/2001. Офіційний вісник України. 2001. № 46. 30 листопада. Ст. 2039.

Положенням про корабельну службу у Військово-морських силах Збройних сил України : наказ Міністра оборони України від 25.11.2003 р. № 415, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.12.2003 р. за № 1170/8491. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-03

Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 673. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2010-%D0%BF#Text

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 року № 548-XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Хавронюк М. І. Військові злочини : навч. посіб. Київ : Укр. акад. внутр. справ, 1995. 156 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

АВСІЄВИЧ, А., ЛОГІНОВА, Н., & ЛЕВИЦЬКИЙ, М. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УХИЛЕННЯМ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2(65), 5-13. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.1