ЮВЕНАЛЬНА ПРОКУРАТУРА: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Вадим ТАТАРІНОВ
  • Анна ТАТАРІНОВА
  • Олег КРИВЕЦЬ
  • Вікторія СЯБРЕНКО
  • Анастасія ТАТАРІНОВА

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.6

Ключові слова:

ювенальна юстиція, ювенальний прокурор, неповнолітній, малолітній, підліток, діти, права та свободи.

Анотація

У статті розглянуто процес становлення та розвитку ювенальної юстиції від зародження до повноцінної державної політики, розглянуто і висвітлено особливості роботи ювенального прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, звернено увагу на важливість ефективного функціонування ювенальної юстиції в Україні. Зокрема, було досліджено, що перші прояви особливого підходу до неповнолітніх у судочинстві прослідковуються у римському праві, а саме в законах XII таблиць. Проте тільки наприкінці XIX століття можна помітити перелом у сфері ювенальної юстиції, коли 2 липня 1899 р. у Чикаго (штат Іллінойс) було створено спеціальний суд у справах неповнолітніх. Від цього історичного періоду і до наших днів становлення та розвиток ювенальної юстиції стає на порядок денний у більшості країн світу. Авторами було досліджено низку міжнародних договорів у сфері захисту прав та свобод неповнолітніх, зокрема: Конвенція ООН про права дитини 1989 р., Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29 листопада 1985 року, Керівні принципи ООН для попередження злочинів серед неповнолітніх, 1990 р. («Ер-Ріядські керівні принципи») та ін. Також було досліджено ряд нормативно-правових актів українського законодавства щодо особливостей роботи ювенального прокурора. У статті звернено увагу на те, що основним завданням ювенального прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього є захист прав та інтересів та забезпечення, у визначених законом випадках, «відстороненості» від кримінального процесу. Авторами наголошено, що ефективно функціонуюча ювенальна юстиція забезпечує зменшення травмуючого досвіду для неповнолітніх, що в подальшому призводить до зменшення вчинення ними кримінальних правопорушень.

Посилання

Макрицька І. Я. Ювенальна юстиція: правовий захист дітей. Наукові записки. 2005. № 38. С. 56–61.

Сухарєв А. Я. Великий юридичний словник. 3-тє вид., Дод. та перероб. ІНФРАМ, 2009. 858 с.

Мельникова Е. Б. Ювенальна юстиція: навчальний посібник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. Фонд НАН., 2000. 178 с.

Конвенція про права дитини : Конвенція від 20.11.1989 р. №995_021. База даних «Законодавство України»/Організація Об’єднаних Націй URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення: 18.03.2023)

Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються правосуддя в справах неповнолітніх («Пекінські правила») : Конвенція від 29.11.1985 р. № 995_211/Організація Об’єднаних Націй URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/158593___158593 (дата звернення: 18.03.2023).

Кісліцина І. О. Актуальні питання діяльності ювенальних прокурорів в Україні. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 2. С. 187–191.

Ольшанецький І. В. Ювенальна юстиція: проблеми законодавчого врегулювання її органів в Україні (ювенальний суддя, прокурор, слідчий, адвокат). Правова держава. 2020. С. 45–56.

Про вдосконалення організації діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав дітей та протидії насильству : Наказ Генерального прокурора від 14.02.2020 р. № 90/Офіс Генерального прокурора URL: https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=208565 (дата звернення: 21.03.2023).

Про особливості виконання функцій прокуратури з питань захисту інтересів дітей та протидії насильству : Наказ Генерального прокурора від 04.11.2020 р. № 509. База даних «Законодавство України»/Офіс Генерального прокурора URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0509905-20 (дата звернення: 21.03.2023).

Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 р. №2402-III. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення: 20.03.2023).

Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ (дата звернення: 20.03.2023).

Діти війни: державний портал https://childrenofwar.gov.ua/ (дата звернення: 26.03.2023).

Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»» : Наказ Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратура України від 21.01.2019 № 172/5/10. База даних «Законодавство України»/ Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0087-19#Text (дата звернення: 20.03.2023).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2198-IX. База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 26.03.2023).

Блага А.Б. Групова злочинність неповнолітніх: кримінологічний аналіз та основні тенденції. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. С. 70–76.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17#Text (дата звернення: 26.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

ТАТАРІНОВ, В., ТАТАРІНОВА, А., КРИВЕЦЬ, О., СЯБРЕНКО, В., & ТАТАРІНОВА, А. (2023). ЮВЕНАЛЬНА ПРОКУРАТУРА: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2(65), 41-47. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.6