ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКОЦИДІ

Автор(и)

  • Вікторія ЯВОРСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.8

Ключові слова:

екологічна безпека, екологічна загроза, екоцид, війна, збитки.

Анотація

Стаття присвячена аналізу поняття екологічної безпеки при вчиненні екоциду. Виникає загроза екологічній безпеці в період війни через можливість затоплення шахт, які викликають витік небезпечних речовин, потрапляння в річки та моря, забруднення повітря та грунтів, знищення лісів. Актуальність статті пояснюється необхідністю визначення поняття екологічної безпеки з позиції об’єкту екоциду. Наслідки від вчинення екоциду не можна повністю визначити, підрахувати, передбачити з причини проведення бойових дій, окупації території, проблем у кваліфікації екоциду та питань відшкодування збитків за шкоду, яка заподіяна екології нашої держави. Значна частина території замінована, що викликає загрозу для екологічної безпеки держави, нормального проживання, ведення сільського господарства на довгий період. Мета статті визначається проведенням аналізу вчинення екоциду під час війни, зокрема дослідження безпосереднього об’єкту злочину, яким виступають суспільні відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки. З метою визначення поняття екологічної безпеки проведений аналіз юридичної наукової літератури та наукової літератури з екології, в яких вказано про виникнення загрози екологічній безпеці у вигляді негативного антропогенного впливу, можливості виникнення стихійного лиха чи катастрофи. Забезпечити екологічну безпеку держави можна за допомогою заходів, які направлені на вдосконалення та правильне застосування норм кримінального права та основних понять при визначенні екоциду. Потрібно підтримати позицію вчених відносно трьох напрямків значення поняття «екологічна безпека». В науковій літературі узагальнені наявні екологічні загрози для нашої держави, які виникли або посилилися внаслідок вчинення екоциду. Потребує подальшого дослідження поняття екоциду, вдосконалення правового регулювання екоциду, вивчення недоліків цього злочину з метою забезпечення екологічної безпеки та відновлення нашої держави.

Посилання

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Затверджено Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради. 2019. № 16. Ст. 70. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення 30.07.2023).

Максакова К. В. Проблеми правової регламентації екоциду: Еколого-правовий аспект. Юридичний електронний журнал. 2023. № 1. С. 220–223.

Гнедіна К., Нагорний П. Загрози екологічній безпеці: реалії воєнного часу та економічне стимулювання повоєнного екологічного відновлення України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 4(32). С. 39–52.

Саєнко В. «Виклик для усього світу»: Зеленський про екоцид РФ в Україні 15.11.22. URL : https://www.unian.ua/ecology/zelenskiy-ropoviv-pro-ekocid-rf-v-ukrajini-12046140.html

Турик М. Екологічна шкода як військовий злочин – чи можна покарати росію за екоцид? LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/mykola_turyk/558050_ekologichna_shkoda_yak_viyskoviy.html

Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид. LB.ua. URL: https://lb.ua/society/2022/11/03/534694_ukraintsi_zapustili_mizhnarodnu.html

Якимюк І. Через війну у Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. 22 жовтня 2022. Суспільне новини. URL: https://suspilne.media/300288-cerez-vijnu-u-cornomu-mori-zaginulo-blizko-50- tisac-delfiniv/

Стрілець назвав суму екологічних збитків України від війни. Слово і діло. Аналітичний портал. 04.10.2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/04/novyna/suspilstvo/strilecz-nazvav-sumu-ekolohichnyx- zbytkiv-ukrayiny-vijny

Оберенко О. Екоцид та злочини проти довкілля – що ми можемо робити з цим зараз? Підсумки еко- дискусії. 30.06.2023. Міжнародний фонд відродження. URL: https://www.irf.ua/ekologichna-inicziatyvafondu- provela-ekodyskusiyu-prysvyachenu-temi-ekoczydu/

Бєлоусова К. ПАРЕ визначила екоцид новим злочином в міжнародному праві. 26.01.2023. Екополітика. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/pare-viznachila-ekocid-novim-zlochinom-v-mizhnarodnomu-pravi/

Прийняття парє резолюції «вплив збройних конфліктів на довкілля». Екологія. Право. Людина. 27.06.2023. Http://epl.org.ua/announces/pryjnyattya-parye-rezolyutsiyi-vplyv-zbrojnyh-konfliktiv-na-dovkillya/ pace2601/

Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. В. В. Сухоноса. Суми : П Ф «Видавництво «Університетська книга», 2020. 672 с.

Хилько М. І. Екологічна безпека як фундаментальна складова національної безпеки. Вісник ДонНУ імені Василя Стуса. Сер. : Політичні науки. 2021. С. 69–75.

Підрив Каховської ГЕС: Україна порушила справу за статтею екоцид . 08.06. 2023. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3718822-pidriv-kahovskoi-ges-ukraina-porusila-spravu-za-statteuekocid. html

Думич Т. Відповідальність росії за екоцид: чи буде перехід від розмов та сумнівів до реальних змін у міжнародному праві? 22.06. 2023. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/220439_vdpovdalnstros- za-ekotsid-chi-bude-perekhd-vd-rozmov-ta-sumnvv-do-realnikh-zmn-u-mzhnarodnomu-prav

Митрофанов І. І. Кримінальні правопорушення проти довкілля за проєктом Кримінального кодексу України. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 12. С. 375–379.

Словник-довідник з екології : навчально-методичний посібник / О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. 226 с.

Лавриненко С. І. Екологічна безпека. Енциклопедія Сучасної України : електронна версія [онлайн] https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18670

Безпека екологічна. Лексика – українські енциклопедії та словники. URL: 2023 Лексика – українські енциклопедії та словники. URL: https://leksika.com.ua/16751108/legal/bezpeka_ekologichna

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1264-12 (дата звернення 30.07.2023).

Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації : Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018525-21#Text (дата звернення 30.07.2023).

Краснова Ю. А. Право екологічної безпеки в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук. 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (081 – Право). Національний університет біоресурсів і Природокористування України Міністерство освіти і науки України Інститут економіко-правових досліджень Національна академія наук України. Київ, 2018. 490 с.

Задорожній О. В., Медведєва М. О. Міжнародне право навколишнього середовища : підручник для ВНЗ. Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, ін-т. міжнар. відносин. Київ : Промені, 2010. 510 с.

Екологічна безпека України : навчальний посібник / М. І. Хилько. Київ, 2017. 266 с.

Kortukova, T., Kolosovskyi, Y., Korolchuk, O. L., Shchokin, R., & Volkov, A. S. (2023). Peculiarities of the legal regulation of temporary protection in the european union in the context of the aggressive war of the russian federation against Ukraine. International Journal for the Semiotics of Law. 36(2). 667–678. doi:10.1007/s11196-022-09945-y

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

ЯВОРСЬКА, В. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКОЦИДІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2(65), 56-62. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.8