ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Володимир ЗАРОСИЛО
  • Анатолій ПОДОЛЯКА

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.9

Ключові слова:

Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Військова юстиція, Військова поліція, Військові суди, сектор безпеки і оборони України, національна безпека України, дисципліна та правопорядок у військових частинах, покарання військовослужбовців.

Анотація

На сьогодні в Україні йде війна, гинуть солдати, гинуть також і цивільні особи. Під час військових дій діяльність військовослужбовців визначена статутами та наказами командування. Крім того військовослужбовці діють на певній території і їх діяльність спрямована на протидію агресору. З одного боку військовослужбовці повинні використовувати всі сили і засоби з метою знищення ворога, але з іншого боку окремі дії військовослужбовців можуть не відповідати встановленим нормам та міжнародним документам у сфері військової служби. Військовослужбовці в Україні під час несення служби можуть допускати як дисциплінарні так і кримінальні правопорушення. Щодо дисциплінарних порушень то в Збройних сил України створено відповідну службу, яка носить назву Військова служба правопорядку. Проте якщо розглянути ситуацію більш прискіпливо, то ми побачимо цілий ряд недоліків, які не дають можливості по перше активно впливати на стан дисципліни серед особового складу, по – друге функції військової служби правопорядку дещо обмежені, по – третє в Україні в більшості випадків відсутня військова юстиція, яка б чітко вирішувала питання про кримінальні правопорушення, які допускають військовослужбовці. Стосовно військової юстиції, яка після 2012 року припинила своє існування, вже не раз ставилося питання про її відродження, але це питання так і не вирішене. Причини щодо відновлення військової юстиції не зрозумілі, і питання про її відновлення має бути вирішене, адже в Україні йде найбільш кровопролитна війна за останні 9 років. Переваги військової юстиції та застосування військових судів очевидні, можна навести ряд прикладів держав, які також втягнуті у конфлікти і відповідно мають проблеми як з дисципліною так і дисциплінарними та кримінальними правопорушення серед військовослужбовців. З іншого боку на сьогодні система судів в Україні, які розглядають питання кримінальної відповідальності військовослужбовців певною мірою не відповідає тим вимогам, які ставляться перед нею. Судді при всій повазі до їх діяльності повинні розглядати справи, які стосуються діяльності військових, проте самі судді в переважній більшості є цивільними особами. Військова юстиція певною мірою стала б закінченою системою військового правосуддя, куди мають ввійти військовослужбовці Військової служби правопорядку , Державного бюро розслідувань та військові суди. Крім того військові суди певною мірою могли б сформувати певні прецеденти, розгляду справ про кримінальні правопорушення військовослужбовців, які б можна було застосовувати в кримінальному процесі. Адже розгляд справ цивільними суддями, , а також розслідування кримінальних проступків та злочинів, яке проводить Державне бюро розслідувань також певною мірою може бути зроблено неякісно. Звичайно, питання про реформування судової системи є досить складним, тим більше під час збройної агресії Російської Федерації, але воно є необхідним і певною мірою сприяло б удосконаленню діяльності Збройних сил України в цілому. Метою статті є висвітлення проблем які стосуються військової юстиції в Україні та порівняння судових систем окремих країн, які мають досить розвинену систему військової юстиції і розроблення пропозицій щодо її запровадження в Україні.

Посилання

Лощихін О. М., Шевченко А. Є. Роль військових судів в реформування судової системи сучасної України. Право.ua. 2015. № 3. С. 5–11.

Пахомов В. В., Каріх І. В., Дегтяр Р. О. Військова поліція. Правові горизонти. 2017. № 5. С. 120–124.

Котляренко О. Перспективи формування військової поліції як складової системи військової юстиції в Україні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 1. С. 56–64.

Вдовитченко В. Система військової юстиції як частина військової організації України. Вісник Національної академії прокуратури. 2019. № 2(60).

Полянський А. Військова юстиція в Україні: проблемні питання Юридичний вісник. 2019. 3.

Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України : збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції / упорядники : Пилипчук В. Г., Коваль В. П., Богуцький П. П., Беланюк М. В., Дорогих С. О., Доронін І. М., Радзієвська О. Г. К. : Видавничий дім «АртЕк». 2019. 358 с.

Про прокуратуру Закон України від 05.11.1991 року N 1789-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1789-12/print1390832413113899

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х. : Право, 2012. 768 с.

Проект закону про військову поліцію Верховна Рада України законотворчість. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53648

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17

Як цитувати

ЗАРОСИЛО, В., & ПОДОЛЯКА, А. (2023). ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2(65), 63-67. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.9