Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Педагогічні науки – це педагогічний науково-практичний журнал, заснований Вищим закладом освіти “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2015 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1173 від 11.04.2024 року.

Журнал видається за рішенням Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Категорія Б: Відповідно до Наказу МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у категорії «Б».

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт.

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

ISSN друкованої версії журналу: 2786-7501
ISSN електронної версії журналу: 2786-751X

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі педагогіки. Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток педагогічної науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.