Порядок рецензування статей

Положення
з питань рецензування наукового журналу «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління»

1.1. Наукові статті, що надійшли до редакції наукового журналу «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління»  проходять процедуру рецензування (із забезпеченням анонімності особи рецензента).

1.2. Анкета рецензента висвітлює  наступні питання:

 • Наявність у рецензента конфліктних інтересів?
 • Оригінальність тексту?
 • Чи відповідає назва статті змісту?
 • Чи відображає анотація зміст статті?
 • Актуальність статті розкрита в достатньому обсязі?
 • Чи обґрунтований зв’язок проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями?
 • Чи відповідають цілі статті проблемі, яку розглядає автор?
 • Наведені висновки засновані на теоретичному аналізі та / або експериментальних результатах?
 • Чи існує потреба зміни обсягу статті?
 • Чи у достатній мірі здійснено обґрунтування отриманих наукових результатів?
 • Наведені висновки відповідають змісту статті?
 • Аналіз перспектив подальших досліджень у статті відзначається науковим стилем?
 • Мовна грамотність статті.

1.3. Рецензент залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці видання.

1.4. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

1.5. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті.