Редакція

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Свиридова Наталія Костянтинівна – доктор медичних наук, професор, в.о. директора Інституту медичних та фармацевтичних наук, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-2166-5904
Scopus: 57191093980, 57216611946
Web of Science: 25484597

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

221 – Стоматологія

Головчанська Олександра Дмитрівна – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-6343-7678
Scopus: 54397154900
Web of Science: 41843074

Дорошенко Олена Миколаївна – доктор медичних наук, професор, директор Інституту стоматології, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0001-8859-3610
Scopus: 57204655489
Web of Science: 46314433

Чопчик Віталій Дмитрович – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри стоматології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-5581-0372
Scopus: 57219513645, 57215487100
Web of Science: 31871350

222 – Медицина

Кіреєв Ігор Володимирович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри фармакології та фармакотерапії, Національний фармацевтичний університет, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-5413-9273
Scopus: 57217173000

Мальцев Дмитро Валерійович – кандидат медичних наук, доцент, завідувач лабораторії імунології та молекулярної біології Інституту експериментальної і клінічної медицини, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-6615-3072
Scopus: 57193066717
Web of Science: 31909477

Нусейр Мохамед Халед – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біохімії, Йорданський університет науки і технологій, Ірбід, Йорданія
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-2140-0236
Scopus: 6602598719
Web of Science: 3829553

Харченко Олександр Вікторович – доктор медичних наук, професор кафедри анатомії, клінічної анатомії, оперативної хірургії, патоморфології та судової медицини Медичного інституту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-7822-9476
Scopus: 57208737951, 57216286129
Web of Science: 35288202

Черно Валерій Степанович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії, клінічної анатомії, оперативної хірургії, патоморфології та судової медицини Медичного інституту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-4637-9875
Web of Science: 5121572, 42847197

225 – Медична психологія

Друзь Олег Васильович – доктор медичних наук, заслужений лікар України, начальник клініки психіатрії, Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», професор кафедри медичної психології Інституту медичних та фармацевтичних наук, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-5149-9556
Scopus: 57211474245
Web of Science: 44515084, 11738361

Живаго Христина Сергіївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної психології, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-4857-1924
Scopus: 57200614215

Карачевський Андрій Борисович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0003-4610-4887
Scopus: 57195247924
Web of Science: 29536135, 20107195

Коляденко Ніна Володимирівна – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри медичної психології, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0003-2099-0163
Scopus: 57211850011
Web of Science: AER-4895-2022

Михайлов Борис Володимирович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0001-9328-1937
Scopus: 57200618117
Web of Science: 1342505, 30425979

Омельянович Віталій Юрійович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0001-8587-1312
Scopus: 57200619163
Web of Science: 31116562

Панченко Олег Анатолійович – доктор медичних наук, генеральний директор, Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України», Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0001-9673-6685
Scopus: 7004783303
Web of Science: HKW-6437-2023

Черненко Інна Олександрівна – кандидат медичних наук, ординатор клініки психіатрії, Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», доцент кафедри медичної психології Інституту медичних та фармацевтичних наук, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0003-3584-736X
Scopus: 57213853838
Web of Science: 41767601, 44444859

226 – Фармація, промислова фармація

Бєленічев Ігор Федорович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології, Запорізький державний медичний університет, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0003-1273-5314
Scopus: 6602434760
Web of Science: 1708623

Горчакова Надія Олександрівна – доктор медичних наук, професор кафедри фармакології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-2689-6779
Scopus: 57217075900

Дорошенко Анна Ігорівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармакології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-6158-0964

Соловйов Олексій Станіславович – доктор медичних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри загальної і клінічної фармації Інституту медичних та фармацевтичних наук, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-6615-4868
Scopus: 57208746322
Web of Science: 41189717

Березнякова Наталя Леонідівна – доктор фармацевтичних наук, професор, доцент кафедри медичної хімії, Національний фармацевтичний університет, Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0002-5831-1659
Scopus: 15070501500

Ільїна Тетяна Василівна – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії, ПВНЗ «Київський медичний університет», Україна
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0003-3728-9752
Scopus: 57205339347
Web of Science: 1911018

Ольховська Анжела Борисівна – доктор фармацевтичних наук, доцент, професор кафедри загальної та клінічної фармації, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна
E-mail: [email protected]
Scopus: 57220814743
Web of Science: 2123260