Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія – це психологічний науково-практичний журнал, заснований вищим закладом освіти “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2002 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1173 від 11.04.2024 року.

Журнал видається за рішенням Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 14.06.2007 № 1-05/6 журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України як фахове видання з психологічних наук.

Категорія «Б»: відповідно до Наказу МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України.

Спеціальності: 053 – Психологія.

Мова видання: українською, англійською, німецькою, французькою та польською мовами.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

DOI: 10.32689/maup.psych
ISSN друкованої версії журналу: 2786-5134 
ISSN електронної версії журналу:
2786-5142
Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Наукові праці МАУП. Психологія
Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
Google Scholar: Наукові праці МАУП. Психологія

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі психології. Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.

Метою журналу є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі психологічних наук, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.  Також є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються питаннями психології. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень з психології різних фахівців та сприяє їх актуалізації.

Завданням журналу є підвищення рівня психологічної науки, а також створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку психологічної науки та міждисциплінарних досліджень, розгляду теоретичних, методологічних та практичних аспектів інноваційних трансформацій в психології, аналізу та висвітлення останніх відкриттів у психологічній науці, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.