ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗВІДХОДНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА: ДОСВІД США

Автор(и)

  • О. І. Дацій Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-7436-3264
  • І. І. Каліна Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-5662-6967
  • Л. О. Карбовська Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-5333-1653

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/73-1

Ключові слова:

безвідходне агровиробництво, аграрний сектор економіки, сільськогосподарські відходи, управління відходами, фінансові інвестиції

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі щодо форм фінансування технологій безвідходного виробництва в аграрній сфері економіки. Розкрито зміст поняття «безвідходне виробництво» як відповідальне виробництво, споживання, повторне використання та переробка продуктів, упаковки й матеріалів на основі збереження всіх ресурсів. Обґрунтовані переваги безвідходного сільського господарства: оптимізація виробництва екологічних харчових продуктів; зменшення споживання води; забезпечення енергетичної безпеки; зменшення впливу на кліматичні зміни; скорочення використання пестицидів. Визначено три ключові принципи для переходу до безвідхідної економіки: уникати відходів, не виводити продукти і матеріали з використання, відновлювати природні системи. Узагальнено досвіт американських ферм щодо використання технологій безвідходного агровиробництва: Описана програма сертифікації TRUE для нульових відходів, яка допомагає організаціям вимірювати свій прогрес у досягненні цілей без відходів. Представлені програми державних інвестицій у фінансування безвідходного агровиробництва від Міністерства сільського господарства США, Національного інституту продовольства і сільського господарства (NIFA) та Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA) щодо подолання наслідків зміни клімату, забезпечення продовольчої безпеки та харчування, зміцнення сільської економіки та забезпечення расової рівності та справедливості.

Посилання

Convention on long-range transboundary air pollu (1979). Geneva, United Nations, Treaty Series. 13 November, vol. 1302, p. 217. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-1&chapter=27&clang=_en

It’s time for a circular economy. Ellen MacArthur Foundation. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Celeste McMickle (2020) Zero waste farms: the next step for sustainable agriculture. URL: https://www.agritecture.com/blog/2020/7/27/zero-waste-farms-the-next-step-for-sustainable-agriculture.

TRUE Certification: How to Become a Zero Waste Company (2023). URL: https://www.rubicon.com/blog/true-certification/

Funding Opportunities and EPA Programs Related to the Food System. URL: https://www.epa.gov/sustainable-management-food/funding-opportunities-and-epa-programs-related-food-system.

USDA Expands Efforts to Prevent and Reduce Food Loss and Waste. URL: https://www.usda.gov/media/press-releases/2023/09/20/usda-expands-efforts-prevent-and-reduce-food-loss-and-waste.

Obi F.O., Ugwuishiwu B.O. and Nwakaire J.N. Concept of agricultural waste, generation, utilization and management. Nigerian Journal of Technology (NIJOTECH). Vol. 35, No. 4, October 2016, pp. 957–964. URL: http://dx.doi.org/10.4314/njt.v35i4.34.

Андрейченко А.В. (2020). Забезпечення розвитку безвідходного виробництва в аграрному секторі економіки: теоретико-методологічне обґрунтування. Університет імені Альфреда Нобеля. 2020. № 52 (1). С. 38–47. DOI: https://doi.org/10.32342/2074-5354-2020-1-52-4

Піщенко О.В. Імперативи розвитку зеленої економіки в аграрному секторі. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 2. С. 286–290.

Білокінна І.Д. Формування інституційного механізму становлення «зеленої економіки» в аграрній сфері : дис.... канд. техн. наука. наука: 08.00.03. Вінниця, 2021. 219 с.

Convention on long-range transboundary air pollu (1979). Geneva, United Nations, Treaty Series. 13 November, vol. 1302, p. 217. Available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-1&chapter=27&clang=_en

It’s time for a circular economy. Ellen MacArthur Foundation (2022). Available at: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Celeste McMickle (2020) Zero waste farms: the next step for sustainable agriculture. Available at: https://www.agritecture.com/blog/2020/7/27/zero-waste-farms-the-next-step-for-sustainable-agriculture

TRUE Certification: How to Become a Zero Waste Company (2023). Available at: https://www.rubicon.com/blog/true-certification/

Funding Opportunities and EPA (2023) Programs Related to the Food System. Available at: https://www.epa.gov/sustainable-management-food/funding-opportunities-and-epa-programs-related-food-system

USDA Expands Efforts to Prevent and Reduce Food Loss and Waste (2023). Available at: https://www.usda.gov/media/press-releases/2023/09/20/usda-expands-efforts-prevent-and-reduce-food-loss-and-waste

Obi F.O., Ugwuishiwu B.O. and Nwakaire J.N. (2016) Concept of agricultural waste, generation, utilization and management. Nigerian Journal of Technology (NIJOTECH). Vol. 35, No. 4, October, pp. 957–964. DOI: http://dx.doi.org/10.4314/njt.v35i4.34

Andreichenko, A.V. (2020). Zabezpechennia rozvytku bezvidkhodnoho vyrobnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky: teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia. [Ensuring the development of waste-free production in the agricultural sector of the economy: theoretical and methodological justification]. Universytet imeni Alfreda Nobelia, no 52 (1), pp. 38–47. DOI: https://doi.org/10.32342/2074-5354-2020-1-52-4

Pishchenko O.V. (2020) Imperatyvy rozvytku zelenoi ekonomiky v ahrarnomu sektori [Imperatives for the development of the green economy in the agricultural sector]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no 2, pp. 286–290.

Bilokinna I.D. (2021) Formuvannia instytutsiinoho mekhanizmu stanovlennia «zelenoi ekonomiky» v ahrarnii sferi [Formation of the institutional mechanism of formation of «green economy» in the agrarian sphere] : dys.... kand. tekhn. nauka. nauka: 08.00.03. Vinnytsia, 219 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31