ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ КУРСІ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ТА ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.2

Ключові слова:

інституційна взаємодія, конституційний курс, Європейський Союз, європейська інтеграція, північноатлантична інтеграція, громадянське суспільство

Анотація

В даній статті визначені інституційні аспекти взаємодії органів державної влади щодо впровадження політики європейської інтеграції. Робота присвячена аналізу інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні на шляху до членства в Європейському Союзі, і як наслідок інтенсифікації розвитку правової держави та громадянського суспільства в Україні. Опрацюванню теорії та досвіду роботи з цього питання. Пошуку шляхів вирішення проблем пов’язаних з інтеграційним процесом. Метою статті є дослідження інституційних аспектів конституційного курсу на європейську та північноатлантичну інтеграцію України. В роботі зазначено, що євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Основними стратегічними документами для досягнення цих цілей є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, та Порядок денний асоціації Україна – ЄС. Акцентовано увагу на тому, що здійснення інтеграції, перш за все, пов’язане з якісними перетвореннями всередині кожного елемента, що входить до системи, що піднімає її на якісно новий рівень. Змістом статті визначено, що інтеграція України в європейський простір, безперечно, забезпечить можливість повноцінного створення «внутрішнього європейського ринку» науково-технічних розробок, вільного обміну знаннями, результатами досліджень, формування єдиної загальноєвропейської політики розвитку основних напрямків розвитку науки і техніки в європейських країнах, розширення масштабів і масштабів досліджень, підвищення конкурентоспроможності та практичного використання наукових розробок. Задля реалізації євроінтеграційної політики з урахуванням глобальних, регіональних і локальних політико-правових викликів і ризиків, Україна протягом останніх десятиліть розвинула вагоме нормативно-правове підґрунтя. Попри це в роботі зазначено, що дві основні концепції системної роботи суб’єктів права щодо подальшого вдосконалення нормативного поля євроінтеграції – упорядкування реального механізму реалізації євроінтеграційних перетворень у практиці національної держави. В статті акцентується увага на тому, що сьогодні європейська інтеграція України відбувається в умовах широкомасштабного російського втручання. Війна, розв’язана державою-агресором, з одного боку, засвідчила готовність українців відстоювати незалежність своєї країни, шляхом її європейського розвитку, згуртувала українську націю та посилила суспільну підтримку руху до Європейського Союзу. Зауважено також, що відносини Україна – ЄС багато в чому залежать від світової ситуації. Тому складні та непередбачувані глобальні процеси, явища та кризові виклики тією чи іншою мірою впливають на внутрішню ситуацію в Європейському Союзі та Україні, а також на якість і темпи євроінтеграції.

Посилання

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text

Кандидат на членство в ЄС. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Фахурдінова М. Фінансування та поштовх до реформ: що дасть Україні статус кандидата на членство в ЄС. 2022. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/05/11/7139235/

Засади співробітництва України з Європейським Союзом (Офіційна інформація представництва України у Європейському Союзі) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/556.htm.

Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії, та оновлення місця України у світовому просторі. – Центр Разумкова. 2022. С. 9. Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/pdf.

Батаренко, А. О. Проблеми та перспективи європейської інтеграції України / А. О. Батаренко //Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. 2014. № 1. С. 34–37.

Малик Я. Європейський Союз / Я. Малик, О. Киричук, І. Залуцький–Львів. 2006. С. 610.

Сльозко О. Європейський вибір України в контексті інтеграції в ЄС. // Україна у світовому економічному просторі / Інст. економіки упр. та госп. права. К.: Таксон. 2008. 246 с. С. 63–81.

Договір про Європейський Союз. Електронний доступ: https://zakononline.com.ua/documents/show/153773___595905

Бухарестський саміт НАТО 2008. Електронний доступ: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_2008

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

ГОРА, М. (2023). ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ КУРСІ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ТА ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ УКРАЇНИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (5(68), 12-19. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.2