ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ НЕЧИННИМИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.3

Ключові слова:

адміністративне судочинство, оскарження, рішення, суб’єкт владних повноважень, скасування, визнання нечинним

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань визнання нечинними та скасування рішень суб’єктів владних повноважень. У статті зазначається, що в судовій практиці існують певні проблемні питання щодо підстав та умов визнання нечинними та щодо скасування рішень суб’єктів владних повноважень. Звертається увага на те, що залежно від виду актів, які є предметом оскарження, використовуються різні терміни для позначення їх припинення, а саме «скасування» та «втрата чинності». Обґрунтовується, що скасовувати рішення суб’єкта владних повноважень може адміністративний суд у судовому порядку. При цьому, спочатку адміністративний суд має визнати таке рішення протиправним, а потім, залежно від того, який вид рішення оскаржується, нормативно-правовий акт чи індивідуальний акт, визнати перший нечинним, а індивідуальний акт скасувати. Звертається увага на те, що надання судам повноважень на скасування актів органів публічної влади, їх службових та посадових осіб, можна розглядати як засіб забезпечення законності та правопорядку у державі. Робиться висновок, що при оскарженні нормативно-правового акта суд повинен зробити висновок про відповідність чи невідповідність нормативно-правового акта закону або правовому акта вищої юридичної сили. При оскарженні індивідуального акта суд повинен зробити висновок, чи здійснював суб’єкт владних повноважень провадження щодо прийняття індивідуального акта на підставі, у межах та у спосіб, що передбачений у законі; чи було законним та обґрунтованим використання дискреційних повноважень при прийнятті рішення. Недотримання цих вимог тягне за собою визнання нечинним або скасування відповідного рішення суб’єкта владних повноважень. Прийняття судом рішення про скасування індивідуального акта або визнання нечинним нормативно-правового акта є підставою для дострокового припинення дії акта.

Посилання

Амельохін В. В. Порядок оскарження нормативно-правових актів в Україні. Юридична наука. 2019. № 4. С. 137–142.

Букіна Л.Є. Деякі аспекти оскарження нормативно-правових актів в порядку адміністративного судочинства. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. C. 454–456. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/111.pdf.

Берназюк І. Стратегічні акти Верховної Ради України: поняття, види та особливості. URL: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/1/30.pdf.

Берназюк Я. Категорія «якість закону» як складова принципу верховенства права та гарантія застосування судом найбільш сприятливого для особи тлумачення закону. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1011199.

Гетьман Є.А., Гетьман К.О. Порядок судового оскарження підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 1 (13). С. 1–11.

Горбунова Л.М. Принципи законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 240 с.

Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

Щирба М.Ю. Втрата чинності та зупинення дії нормативно-правових актів: деякі теоретико-прикладні аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 31–40.

Постанова Верховного Суду від 11 вересня 2023р. Справа № 420/14943/21 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113405942

Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Право України. 2001. № 1. С. 15-18.

Про адміністративну процедуру : Закон України від 17.02.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

ГОРБАЛІНСЬКИЙ, В. (2023). ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ НЕЧИННИМИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (5(68), 20-24. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.3