МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.7

Ключові слова:

Національна поліція України, публічна безпека, міжнародний досвід, стратегії поліцейської діяльності, правопорядок, запобігання злочинності

Анотація

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду діяльності поліції в контексті забезпечення публічної безпеки. В роботі розглядаються особливості реформування правоохоронних органів у розвинутих країнах світу, на негативних прикладах, таких як Китайська народна республіка та Корейська народна республіка, а також позитивних (США, Великобританія, Італія). Зокрема, в статті аналізуються стратегії та підходи до модернізації поліції, урахування історичних та культурних особливостей кожної країни. Обговорюється важливість адаптації міжнародного досвіду до конкретних потреб та умов українського суспільства. Здійснюється аналіз пріоритетів та завдань поліції в кожній з досліджуваних країн, а також їх вплив на практичну реалізацію прав та свобод громадян. Робота закликає до уважного вивчення міжнародного досвіду та врахування його позитивних і негативних аспектів для ефективного розвитку поліцейських органів в Україні. У роботі розглядаються ключові аспекти модернізації поліції, включаючи стратегії та методи, що застосовуються для забезпечення публічної безпеки. Висвітлюються особливості функціонування правоохоронних органів у контексті політичних та соціокультурних реалій кожної країни. Автори наголошують на необхідності адаптації зарубіжного досвіду до внутрішніх потреб і специфіки українського суспільства. Робота спрямована на вивчення позитивних та негативних аспектів міжнародного досвіду для ефективного розвитку системи правопорядку в Україні. Результати аналізу міжнародного досвіду діяльності поліції у контексті забезпечення публічної безпеки свідчать про важливість врахування унікальних особливостей кожної країни під час реформування правоохоронної системи. Поліція різних країн має відмінності у своєму завданні, структурі та методах роботи, обумовлені політичним, культурним та історичним контекстом. Важливо враховувати ці відмінності при запозиченні зарубіжного досвіду для побудови ефективної системи правопорядку в Україні. Однак необхідно також зосередитися на збереженні та захисті прав та свобод громадян, що є невід’ємною складовою успішної поліцейської роботи.

Посилання

Зарубіжний досвід організації взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в контексті децентралізації державної влади : науково-методичні рекомендації / К.Л. Бугайчук, В.А. Гузь, І.О. Святокум та ін. Харків : ХНУВС, 2015. 44 с.

Кондратьєв Я.Ю. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. Т. 2: Права людини у контексті поліцейської діяльності. 687 с

Майстренко М.М. Імплементація концепції Community policing: від філософської доктрини до дієвого стратегічного напряму. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 2(44). С. 39–46.

Про Європейський кодекс поліцейської етики: рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи (Ухвалена Комітетом міністрів 19 вересня 2001 р. на 765-му засіданні заступників міністрів). URL: https://pravo. org.ua/files/Criminal%20justice/rec1.pdf

Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran5#n5

Римаренко Ю.І. Антологія міжнародного поліцейського права. (Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація): у 2 т. / за заг. ред.: Ю.І. Римаренка, В.В. Коваленка, О.М. Бандурки. Від камералістики до поліцеїстики. Херсон: Айлан, 2010. 87 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

ЛИТВИН, О. (2023). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (5(68), 41-46. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.7