ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПОДІЙ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.9

Ключові слова:

Національна поліція України, воєнний стан, адміністративно-правове регулювання, правопорушення, публічна безпека, міжнародні стандарти прав людини

Анотація

Стаття присвячена вивченню впливу воєнного стану на адміністративно-правове регулювання правопорушень та подій під час забезпечення публічної безпеки та порядку органами поліції. Автор(и) досліджують стратегії та тактики діяльності поліції в умовах військового конфлікту, зокрема заходи адміністративного припинення, які є найпоширенішою формою адміністративного примусу. Аналізуються основні принципи правового регулювання діяльності поліції в умовах воєнного стану, зокрема використання заходів адміністративного припинення, включаючи застосування зброї, фізичного впливу та спеціальних засобів. Висвітлюється важливість співпраці між поліцією, органами влади та громадськістю для забезпечення координації дій та максимальної ефективності у вирішенні кризових ситуацій. Стаття акцентує на необхідності постійного оновлення та адаптації стратегій діяльності поліції з метою ефективного реагування на виклики, що виникають у умовах воєнного стану. Дослідження також розглядає важливі аспекти правового регулювання діяльності поліції під час воєнного стану, зокрема визначення повноважень поліції, процедур взаємодії з іншими правоохоронними органами та органами влади, а також застосування спеціальних заходів у відповідності з міжнародними стандартами прав людини та міжнародним гуманітарним правом. Аналізуються можливі ризики та виклики, що виникають під час воєнного стану, такі як загроза правам людини, ризик порушення законності та можливість зловживання владою, а також шляхи їх вирішення шляхом вдосконалення правового регулювання та підвищення професійної підготовки працівників поліції. Загалом, стаття пропонує комплексний підхід до розуміння та вирішення проблем, що виникають у контексті забезпечення публічної безпеки та порядку під час воєнного стану, зокрема шляхом оптимізації діяльності поліції та забезпечення дотримання прав і свобод громадян.

Посилання

Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. Харків : Основа, 1996. 398 с.

Гурковський М.П., Єсімов С.С. Основні форми та методи діяльності поліції у сфері забезпечення прав людини та громадянина України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 4. С. 171–186.

Ковалів М. В., Іваха В. О. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 813. С. 245-250. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_813_39

Ковалів М. В., Кісіль З. Р., Калаянов Д. П. Адміністративна діяльність. Навч. посіб. К.: Правова єдність, 2009. С. 340.

Ковалів М.В. Основи управління в органах внутрішніх справ : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2010. 329 с

Мінка Т. П. Забезпечення режиму воєнного стану органами Національної поліції. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 9–13.

Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran5#n5

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року № 389- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

САЧКО, О. (2023). ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПОДІЙ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (5(68), 52-57. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.9