СУТНІСТЬ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.11

Ключові слова:

публічна служба, державна служба, юридична відповідальність, дисциплінарна відповідальність, правові обмеження

Анотація

У статті визначено такі ознаки юридичної відповідальності публічних службовців, які розкивають її зміст: вона регламентована нормами чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів; підставою настання юридичної відповідальності є вчинення публічним службовцем правопорушення, яке передбачає невиконання чи неналежне виконання особою своїх службових обов’язків; результатом притягнення особи до юридичної відповідальності є певні наслідки організаційного, особистого та/або матеріального характеру. В свою чергу вказані вище ознаки дозволили детально проаналізувати процедуру дисциплінарної відповідальності публічних службовців за порушення встановлених правових обмежень і виокремити низку істотних ознак: 1) дисциплінарна відповідальність настає за вчинення дисциплінарного проступку, зокрема порушення загальновизнаних етичних норм поведінки та спеціальних обмежень, передбачених в профільних законах і підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють етичні правила поведінки окремих категорій публічних службовців; 2) порядок притягнення публічного службовця до дисциплінарної відповідальності на загальному рівні закріплено нормами трудового права, але більш детально регулюється нормами адміністративного права; 3) притягнення особи до дисциплінарної відповідальності неможливе без проведення службового розслідування чи службової перевірки; 4) таке службове розслідування (перевірка), частіше за все здійснюється колегіальним органом – спеціальною комісією; 5) безпосереднє рішення приймається керівником органу, де працює публічний службовець; 6) до публічного службовця можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень: догана, зауваження, звільнення, пониження в посаді, пониження в спеціальному званні на один ступінь; попередження, попередження про неповну службову відповідність, сувора догана.

Посилання

Загальна теорія держави і права: підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко [та ін.]; за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Теорія держави та права: підручник / Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний [та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011. 576 с.

Волошина Л. О. Поняття та види юридичної відповідальності адвоката. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. С. 129-135.

Лук’янець Д. М. Типологія юридичної відповідальності. Юридична Україна. 2004. № 3. С. 4-10.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 15.10.2023).

Дідач В. І. Відповідальність державних службовців як поняття правової науки. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 4. С. 11-16. DOI: https://doi.org/10.32840/1813-338X-2020.4.2. (дата звернення 15.10.2023).

Тимошенко М. І., Савичук Н. О., Галушкіна Л. В. Відповідальність державних службовців: проблеми реалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 87-93. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.87. (дата звернення 17.10.2023).

Грищук А. Б. Загальнотеоретичні аспекти відповідальності державних службовців. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. № 71. С. 234-238. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.39. (дата звернення 17.10.2023).

Луценко О. Є. Галузева належність дисциплінарної відповідальності державних службовців України. Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 159-165.

Про державну службу: закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення 24.10.2023).

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: закон України від 15.03.2018 № 2337-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19#Text (дата звернення 24.10.2023).

Панова Н. С. Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Т. 16. С. 342-353. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2015_16_37 (дата звернення 25.10.2023).

Про Державне бюро розслідувань: закон України від 12.11.2015 № 794-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#n330 (дата звернення 25.10.2023).

Даниленко Ю. С. Правила етичної поведінки державних службовців: поняття і сутність. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. № 2. С. 54-63.

Василевська Т. Е. Кодекси поведінки депутатів як інструменти підтримки депутатської етики. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 5-13.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 26.10.2023).

Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: закон України від 22.02.2006 № 3460-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-15#Text (дата звернення 26.10.2023).

Про судоустрій і статус суддів: закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення 26.10.2023).

Про прокуратуру: закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення 26.10.2023).

Про Національне антикорупційне бюро України: закон України від 14.10.2014 № 1698-VII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#n302 (дата звернення 26.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

ШОВКУН, Ю. (2023). СУТНІСТЬ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (5(68), 65-70. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.11