ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.6.1

Ключові слова:

фізичне виховання, тренування, фізична підготовленість, професійні якості, військовослужбовці

Анотація

Складність умов провадження професійної діяльності військовослужбовців Національної гвардії України формує запит щодо належного рівня фізичної підготовленості фахівців. Мета дослідження – окреслити напрямок вдосконалення фізичної підготовки нацгвардійців з урахуванням вимог до професійної готовності. Для досягнення поставленої мети були застосовані теоретичні методи педагогічного дослідження. Вперше узагальнено вимоги до професійної готовності нацгвардійців з’єднань різного профілю. Встановлені спільні риси та відмінності вимог для належної професійної готовності військовослужбовців Нацгвардії. Виявлено, що професійна діяльність нацгвардійців відбувається в екстремальних умовах та потребує високого рівня: психологічної стійкості; психо-фізіологічного реагування; фізичної надійності та продуктивності. Забезпечення належного рівня професійної готовності нацгвардійців можливе за умов високого рівня фізичної та функціональної підготовленості. Проте, необхідно враховувати як вимоги до загального (мінімального) рівня фізичної підготовленості, так і до рівня специфічних якостей. Для розвитку специфічних якостей необхідно визначити цільові засоби фізичного тренування, що матимуть найбільшу ефективність щодо розвитку та вдосконалення фізичної підготовленості військовослужбовців. Підбір засобів та методів тренування може базуватися на сучасних уявленнях про закономірності фізичної підготовки, які застосовуються у спорті, що пов’язано з екстремальність умов несення служби нацгвардійцями та підготовкою спортсменів. При чому, їх використання має бути реалізовано на загальному, груповому та індивідуальному рівнях. Таким чином, окреслено напрям вдосконалення процесу фізичної підготовки нацгвардійців з урахуванням вимог до професійної готовності фахівців та застосування відповідного алгоритму її програмування.

Посилання

Ковальов І. М. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки у правоохоронних органах України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 233–236.

Козлов В., Козлов Є., Мощеченко І., Новікова O. Оцінювання професійної діяльності спеціаліста на основі компетентнісного підходу. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2020. № 1(35). С. 94–101.

Максимчук Б. А., Горпинич Г. Ф., Лукін Б. П., Малолєпший С. Б., Бєлошенко Ю. К. Методика розвитку функціональної готовності правоохоронців МВС України до дій у гірських умовах засобами спеціальної фізичної підготовки. Честь і закон. 2019. № 2(69). С. 40–52.

Мілорадова Н. Е., Шевченко В. В. Аналіз існуючих підходів щодо визначення професійно-психологічної компетентності військовослужбовців Національної гвардії України. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 3. С. 48–53.

Павлова Ю. О., Андрес А. С., Дух Т. І., Крижановський В. О., Швець В. Л. Сучасний стан організації фізичної підготовки курсантів закладів вищої освіти органів внутрішніх справ. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2021. Вип. 3(133). С. 95–101.

Собко І., Коробейнік В., Білоус С., Беззубенко О., Тімко Є. Підвищення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців за допомогою кросфіт тренування. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2019. № 8. С. 86–92.

Хацаюк О. В., Любчич Р. С., Оленченко В. П. Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії України в процесі спеціальної фізичної підготовки. Новий Колегiум. 2019. № 1. С. 63–68.

Andres A., Slimakovsky O., Kryzhanovsky V., Krasovska I. Вплив показників спритності на морально-психологічні якості особистості офіцерів національної гвардії України. Physical education, sport and health culture in modern society. 2022. № 3(59). С. 22–31.

Bodnar I., Andres A., Kryzhanovskyi V., Shvets, V. The influence of sports on emotional control in cadets of the National Guard оf Ukraine at the beginning of the war. Health Problems of Civilization. 2023. № 17(3). Р. 269–276.

Khatsaiuk O., Medvid M., Maksymchuk B., Kurok O., Dziuba P., Tyurina V., Chervonyi P., Yevdokimova O., Levko M., Demchenko I., Maliar N., Maliar E., Maksymchuk I. Preparing Future Officers for Performing Assigned Tasks through Special Physical Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2021. № 13(2). Р. 457–475.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12