ВИХОВНІ ПІДВАЛИНИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО- КОНСТАНТНОГО БАЧЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ П. БЕРЕНСА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.6.2

Ключові слова:

виховні підвалини, фірмовий стиль, візуальне розуміння, візуально-досвідне становлення, візуальні константи, комунікативне бачення

Анотація

При формуванні професійних якостей майбутнього фахівця за спеціальністю «дизайн» виникає чимало базових проблемних запитань з приводу відповідального ставлення до пошуку ефективних виховних підвалин, на які слід спиратися при засадничому розкриттю головних важелів «візуально-досвідного становлення» студентської молоді. Мета статті полягає у формулюванні виховних підвалин комунікативно-константного бачення візуального розуміння фірмового стилю на прикладі творчості Петера Беренса. Методологія дослідження спирається на ряд методів, які стали потрібним науково-теоретичним дороговказом для реалізації вказаної мети. По-перше, це загальнонауковий метод аналізу і синтезу, що дозволив оприлюднити системні виміри розгляду, слугуючи головним механізмом при проведенні педагогічного огляду теоретичних засад впровадження фірмового стилю у можливості встановлення базових спроможностей методичного обґрунтування виховних підвалин. По-друге, спеціалізований метод естетичного дослідження став у нагоді задля ефективного виокремлення необхідного взаємозв’язку естетичних значень з доцільними проявами пошуку візуального розуміння комунікативного балансу, який, корелятивно впливає на встановлення креативних чинників при аналізі творчих відкриттів фірмового стилю зроблених П. Беренсом. Наукова новизна дослідження спрямована на виявлення науково-методичної доцільності впровадження у освітній процес комплексного підходу до кадрової підготовки майбутніх фахівців-дизайнерів на виховних підвалинах візуального розуміння комунікативних спроможностей фірмового стилю, що трансформовано вибудовується із творчих досягнень П. Беренса. Висновки згідно із проведеним дослідженням важливо стверджувати, що представлене започаткування аналізу дизайнерської спадщини з приводу виявлення виховних підвалин щодо формування комунікативно-константного бачення стане у нагоді при впровадженні у освітній процес відповідних обґрунтувань.

Посилання

Прищенко С. В. Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій. Київ: «Кондор», 2020. 208 с.

Кубко В., Баранюк А. Фірмові константи як засоби ідентифікації корпоративного стилю організації. Гілея. 2016. Вип. 106. С. 242–245.

Алексіс Л. Візуальна культура. Київ: Art Huss, 2021. 208 с.

Пономаренко Н. Фірмовий стиль як система візуальної ідентифікації. Ужгород, 2007. 51 с.

Квіт С. Герменевтика стилю. Київ, 2011. 143 с.

Крижешевський М. Фірмовий стиль закладів позашкільної освіти. Молодий вчений. 2019. № 12(2). С. 218–220.

Ільницька Л. Виховна комунікативність «художньої семантики» стародавньої східної культури у споконвічній творчості Івана Труша. Перспективи та інновації науки. № 16(34). 2023. С. 125–137.

Miller J. Design: The Definitive Visual Guide. London, 2023. 400 p.

Rain Liu Research on the Application of “Simple Aesthetics” Design Concept in Contemporary Interior Design under the Background of Eastern and Western Culture. Journal of Building Technology, 2(1), 2020. pp.12–19.

Esposito C. Visual identity and design systems. URL: https://www.pixartprinting.co.uk/blog/visualidentity-design-systems (Дата звернення: 18.01.24).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12