ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СУЧАСНИХ ШКОЛАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.6.5

Ключові слова:

школа, політична культура, політичний досвід суспільства, політичні цінності, норми поведінки, структура політичної культури, політична свідомість

Анотація

У статті аналізується формування політичної культури старшокласників у середній школі як найважливіший компонент політичного життя суспільства. Докладно розглянуто зміст та сутність поняття, історія становлення, дослідження та розвитку даної сфери культури, у тому числі значення підвищення рівня політичної культури старшокласників як громадянина для прогресивного розвитку суспільства. У статті висвітлено стан роботи з формування політичної культури старшокласників у сучасній загальноосвітній школі, її особливості, проблеми та перспективи розвитку. Політична культура, будучи невід’ємною частиною культури суспільства, поєднує в собі систему людських відносин. Учні загальноосвітньої школи є суб’єктами та носіями політичної культури суспільства, яка формується через громадянське виховання, політичну соціалізацію, громадсько-політичну діяльність та інші процеси. У статті використано педагогічне спостереження, педагогічну бесіду, вивчення документів, математичні та статистичні методи, методи педагогічного експерименту. Політична культура поєднує в собі насамперед гуманістичні компоненти – орієнтацію на загальнолюдські цінності, утвердження людської доброти як критерію оцінки суспільних відносин, розвиток загальнокультурних компонентів, обговорення геополітичних проблем. Основним прикладним аспектом є формування особистості як всебічно розвиненої особистості, розкриття потенціалу кожного учня. Визначено сутність, зміст та компоненти виховання політичної культури; на основі передового шкільного і педагогічного досвіду, результатів досліджень визначено шляхи, форми і засоби її реалізації. Створення моделі роботи з виховання політичної культури учнів старшої школи та впровадження роботи за цією моделлю може забезпечити подальше поглиблення змісту виховання в цьому напрямі.

Посилання

Əfəndiyev, M. Politologiya. Bakı: Elm, 2011.

Əfəndiyev, M. Siyasi elmin problemləri. Bakı: Siyasət, 1998.

Əmirov, M. Tarixin tədrisində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə işin sistemi: ped.е.d-ru аl. dər. а. üçün təq. ed. dis. Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu. 2008.

İbrahimli, X. Politologiya. Bakı, 2012.

Rəcəbova, A. Cəmiyyətin demokratikləşməsində siyasi mədəniyyət amili. Bakı, 2008.

Şirəliyev, H., Əhmədov, Ə. Politologiya. Bakı: Apastroff, 2014.

Gabriel A.Almond, Verba, S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Sage, California, 1989, 379 p.

Məmmədov, K. Müstəqillik dövrümüzün pedaqoji problemləri. Bakı, 2020, 105 s.

Məmmədov, K. Türk xalqlarının pedaqoji fikir tarixindən nümunələr. Mütərcim, 2017, 187 s.

Sidika Oktay Ayişe. Kınalızade Ali Efendi. Çatalçeşme sokagı, № 27/2. A.S. Oktay. İstanbul: Turkiye, 2011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12