ОБГУНТУВАННЯ ВИМОГ ТА ЕТАПІВ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФІТНЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.6.6

Ключові слова:

здобувачі освіти, хореографічна підготовка, майбутні фахівці, фізична культура, спорт, фітнес

Анотація

Актуальність статті. Відмінна виконавська майстерність поєднує хореографічне мистецтво та фітнес, особливо у тих його видах, де основним засобом виступають танцювальні рухи, з яких складаються композиції та комплекси. Педагог виступає не тільки як методист, а і як рольова модель. Отже, важливою умовою у підготовці майбутніх фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт є формування хореографічної підготовленості у процесі здобуття освіти, тих освітніх компонентів, що включають фітнес. Мета роботи. Здійснити аналіз хореографічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту та обґрунтувати вимоги до хореографічної підготовленості майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, визначити етапи процесу хореографічної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту під час навчання у закладі вищої освіти. Методологія. Аналіз, порівняння, зіставлення, обґрунтування вимог та етапів хореографічної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, бесіди з фітнес-тренерами (n=32,) та метод експертної оцінки. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у тому, що здійснено виокремлення актуальних сторін хореографічної підготовки техніко-естетичних видах спорту та зіставлено із її актуальністю у фітнесі, особливо у тих його видах, де основним засобом виступають танцювальні рухи. Висновки. У спорті хореографічна підготовка має багатоаспектний характер і є складовою фізичного та естетичного виховання спортсменів, що сприяє розвитку творчих здібностей, виразності та артистичності, створеню естетично-художніх композицій, формування культури рухів у професійній діяльності, що відповідає завданням фізичної культури та спорту. Результатом аналізу хореографічної підготовки спортсменів у техніко-естетичних видах спорту визначено вимоги до хореографічної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. За методом комісії групою експертів проведено дискусії для вироблення загальної думки щодо майбутньої поведінки прогнозованих об’єктів. Результатом роботи виділено етапи хореографічної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, які розподіллено по етапам навчання.

Посилання

Борщов С. Ефективність застосування компонентів артистизму засобами хореографії у процесі занять спортивно-педагогічним удосконаленням зі студентами. Теорія та методика навчання (з галузей знань), 2020. Випуск 25. Т. 1. С. 49–53.

Габрильчук І, Передерій А. Структура і зміст тактичної підготовки у художній гімнастиці, постановка проблеми. Молода спортивна наука України. Зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. Львів.2016. 36–41.

Дмитренко Ю. В, Гавриш В. П, Литовченко Г. О. Формування методології в техніко-естетичних видах спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Наук. моногр. Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2006. С. 20–22.

Дутчак М. В., Василенко М.М. Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 2. С. 17–21.

Медведєва І. М. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців з складно-координаційних видів спорту: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова; 2008. 381 с.

Паришкура (Козерук) Ю. В., Красілов А. Д., Максименко А. І., Литвин-Жмурко Т. С., Омельяненко К. А., Основи гімнастичної та хореографічної термінології для майбутнього фітнес-тренера: методичний аспект.Олімпійський та паралімпійський спорт. Суми, № 3. 2023. С. 55–59. DOI 10.32782/olimpspu/2023.3.11

Петренко Г. Аналіз програм підготовки ювеналів і юніорів у спортивних танцях. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Наук. моногр. Харків; 2018. С. 140–143.

Плішива А. Артистизм у підготовці майбутніх фахівців хореографії. Мистецькі пошуки, Випуск 1 (15). 2022. С. 103–107.

Сениця А. І., Сениця М. М, Передерій А. В. Спортивна акробатика. Навч. прог. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вінниця; 2010. 92 с.

Тодорова В. Г. Хореографічна підготовка в техніко-естетичних видах спорту: монографія. Львів: ЛДУФК; 2018. 252 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12