ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.6.7

Ключові слова:

комунікативна діяльність, комунікація, мотив комунікації, взаємодія, діти раннього віку з інтелектуальними порушеннями

Анотація

У статті розкрито проблему визначення особливостей комунікативної діяльності в дітей раннього віку з інтелектуальними порушеннями. Мета статті – визначити особливості, критерії і рівні сформованості комунікативної діяльності в дітей раннього віку з інтелектуальними порушеннями. Методологія дослідження заснована на концепції вікового розвитку дитини; провідної ролі дорослого у розвитку комунікації дитини раннього віку, відповідності змісту комунікації рівню розвитку комунікативної потреби дитини; в ході дослідження використано загальнонаукові методи аналізу і синтезу, систематизації та теоретичного узагальнення досліджень психологів і корекційних педагогів; спостереження; бесіди; вивчення історій розвитку дітей; анкетування; ігрові та практичні методи; кількісний та якісний аналіз результатів дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в розробці та апробації методики вивчення процесу комунікативної діяльності дітей раннього віку з порушеннями інтелектуального розвитку; визначені критеріїв ефективності та особливостей процесу комунікативної діяльності дітей даної категорії. Висновки. Результати дослідження довели, що в дітей з інтелектуальними порушеннями не сформована потреба у комунікативній діяльності (відсутність інтересу до нового дорослого чи однолітка, відсутність інтересу до спільних предметно-ігрових дій і, як наслідок, несформованість комунікативних умінь). Для цих дітей процес комунікації з дорослими і однолітками не стає психологічним новоутворенням – формою вираження потреби у спілкуванні, як це спостерігається у дітей з нормо-типовим розвитком. Вище зазначене свідчить про те, що для формування комунікативної діяльності у дітей раннього віку з порушеннями інтелектуального розвитку необхідне створення спеціальних умов, розробка змісту та методів корекційно-педагогічної роботи.

Посилання

Бєлова О. Мовлення дітей шести років з логопатологією: Особливості та стан розвитку. Psycholing. Переяслав, 2023, №34, С. 50–84 (Scopus). URL: https://www.researchgate.net/publication/375919045_Movlenna_ditej_sesti_rokiv_z_logopatologieu_Osoblivosti_ta_stan_rozvitku (дата звернення: 08.01.2024).

Виготський Л. Мислення і мовлення. 2-ге вид. Київ : Лабіринт, 2011. 368 с.

Гаврилов О.В. Особливості комунікації дітей з тяжкими порушеннями інтелектуального розвитку. Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології». Київ, 2012. Вип. 18. С. 168–179.

Денисенко О.І. Розвиток навичок комунікабельності у дітей дошкільного віку. Черкаси : ЧОІ-ПОПП ЧОР, 2012. 32 с.

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Київ : Центр учбової літератури, 2022. 424 с.

Конопляста С. Ю. Логопсихологія : навчальний посібник. Київ : Знання, 2020. 293 с.

Миронова С. П., Гаврилов О. В., Матвєєва М. П. Основи корекційної педагогіки : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені І. Огієнка, 2010. 264 с.

Павелків Р. В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 2-ге вид. Київ : Академ-видав, 2021. 432 с.

Пахомова Н.Г. Нейропсихолінгвістика. Полтава : АСМІ, 2013. 268 с.

Піроженко Т. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. Тернопіль : Мандрівець, 2010. 152 с.

Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. 224 с.

Тарасова В. В., Ільченко О.В. Формування комунікативної діяльності в дітей із затримкою психічного розвитку. Збірник наук. праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». Запоріжжя, 2015. Вип. 43 (96). С. 397–402.

Трикоз С.В., Блеч Г.О. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку. Харків : ТОВ «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 212 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12