МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ МЕТОДОМ ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.6.8

Ключові слова:

методичне забезпечення, мовно-мовленнєві уміння етимологічний аналіз, мовно літературна освітня галузь, освітній процес

Анотація

У статті висвітлено питання методичного забезпечення формування мовно-мовленнєвих умінь учнів 1–4 класів методом етимологічного аналізу. Охарактеризовано Типові освітні програми (мовно-літературна освітня галузь), чинні підручники «Українська мова та читання» для учнів 4-го класу, етимологічні та тлумачні словники, призначені для молодших школярів тощо. Методичне забезпечення описано для двох видів умінь – мовних та мовленнєвих, оскільки ці уміння взаємопов’язані, взаємозалежні й знаходяться в постійних і системних взаємозв’язках. Неможливо сформувати мовленнєві вміння у школярів, якщо вони не засвоїли фонетичного, лексичного, граматичного матеріалу на уроках української мови та читання. І навпаки – знання мовного матеріалу не гарантує формування мовленнєвих умінь, ще треба оволодіти й навичками у процесі вивчення цього матеріалу. Поєднано роботу над розвитком мовно-мовленнєвих умінь із етимологізацією слів, що ефективно для удосконалення вміння точного, правильного цілеспрямованого використання мовних засобів у мовленнєвій діяльності, збагачення словникового запасу учнів, засвоєння норм української літературної мови. Мета статті: проаналізувати методичне забезпечення формування мовно-мовленнєвих умінь здобувачів початкової освіти методом етимологічного аналізу. Методологія статті полягає у системному аналізі методичного забезпечення формування мовно-мовленнєвих умінь учнів методом етимологічного аналізу. Наукова новизна дослідження – з’ясування методичного забезпечення формування мовно-мовленнєвих умінь учнів початкової школи етимологічним методом орієнтованим на мотивований творчий освітній процес, під час якого розвивається пізнавальний інтерес школярів, на дослідження учнями лексичного значення слова, походження окремих слів (запозичення з іншої мови, словотворення), використання лексичного багатства української мови у власному мовленні. У висновках узагальнено схарактеризовано основні аспекти методичного забезпечення процесу формування мовно-мовленнєвих умінь молодших школярів методом етимологічного аналізу, які і визначають одну із стратегій реалізації освітніх цілей мовно-літературної галузі у початковій школі.

Посилання

Гаяш О. В. Навчально-методичне забезпечення опанування інтегрованого курсу навчання грамоти розумово відсталими першокласниками за новою програмою. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Науково-методичний збірник інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. Київ, Видавництво НАПН України. 2014. Вип. 7. С. 90–97.

Зажарська Г. П. Основні напрямки з розвитку мовлення молодших школярів відповідно до засад нової української школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки, № 1 (324) березень. Ч. 2. 2019. С. 235–241.

Пономарьова К., Гайова Л. Українська мова та читання: підручник для 4 класу ЗЗСО (у 2 частинах). Частина 1. Київ: УОВЦ «Оріон», 2021.160 с.

Новосьолова В. І. Особливості формування навчально-дослідницьких умінь учнів на уроках української мови в умовах нової української школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 8 (346). Ч. 1. 2021. С. 181‒197.

Мовчун А. У світі етимології : навчально-довідковий посібник з етимології для учнів і вчителів початкових класів. Київ : Наш час, 2009. 136 с.

Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1–2 та 3–4 класи. Київ. Видавництво «Світоч». 2019. 336 с.

Торчинська Т. Етимологічна робота зі словом як основа розвитку інтересу до вивчення української мови в початковій школі. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, (1(7), 2022. 113–121.

Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи: монографія / Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, О. В. Онопрієнко та ін. Київ: Педагогічна думка, 2014. 346 с.

Шевчук Т. Б., Ткачук О. С. Аналіз методичного забезпечення розвитку діалогічного мовлення учнів початкової школи засобами інтерактивних технологій. Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок, Дрогобич. № 145, 3 (211), 2023. С. 145–149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12