ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ІНТЕНСИВНОСТІ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ВЕНОЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-1

Ключові слова:

ендовенозна лазерна коагуляція, больовий синдром, венозна недостатність, хронічна варикозна недостатність

Анотація

Актуальність дослідження. Патогенез варикозної хвороби є складним і недостатньо вивченим. Одним із можливих механізмів розвитку захворювання є порушення білків судинного матриксу, які піддалися протеолітичного впливу, що призводить до зміни фізико-хімічних властивостей венозної крові. Сучасні дослідження спрямовані на вивчення больового синдрому та пошуку ефективних методів лікування хронічної варикозної хвороби нижніх кінцівок. Ендоваскулярна лазерна коагуляція – один із методів лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, але потребує додаткового вивчення та вдосконалення. Мета. Метою роботи було проведення аналізу інтенсивності больового синдрому у пацієнтів після ендовенозної лазерної коагуляції великої підшкірної вени на фоні хронічної венозної недостатності. Матеріали та методи: проведено аналіз 86 пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок, які знаходилися на лікуванні у відділенні хірургії №2 Тернопільської обласної лікарні у період з 2021 по 2023 рік та було проведено хірургічне лікування з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок. І група – 46 пацієнтів, яким виконували термооблітеруючі методи; II група – 40 пацієнтів, яким виконувалося планове оперативне хірургічне втручання обсягом комбінованої флебектомії з видаленням стовбура ВПВ до нижньої межі рефлюксу під загальним наркозом. Результати. Проаналізовано та представлено дані власного дослідження стосовно поширеності на захворюваність та результатів хірургічного лікування хворих із хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок. У дослідженні було встановлено, що жінки мають вищий ризик розвитку хронічної венозної недостатності (73,3%). Проведено порівняльний аналіз отриманих даних впливу хірургічного лікування на динаміку інтенсивності больового синдрому. Лікування пацієнтів з застосуванням ендовенозної лазерної коагуляції великої підшкірної вени на фоні хронічної венозної недостатності призводить до посилення больових відчуттів, що можна було пояснити розвитком флебітичних явищ у зоні облітерованої вени, суб’єктивно, пацієнти відчували помірний біль в проєкції такої вени. Результати інтраопераційної крововтрати показали, що ендовенозна лазерна коагуляція значно знижує обсяг крововтрати. Висновки. Ендовенозна лазерна коагуляція забезпечує значний лікувальний ефект при лікуванні варикозної хвороби підшкірних вен нижніх кінцівок. Це може значно скоротити час госпіталізації пацієнтів, поліпшити ефект лікування та естетику, а також поліпшити індекс коагуляції та індекс стресу.

Посилання

Гала Л.О. Історичний аналіз розвитку та становлення належної клінічної практики. Фармацевтичний часопис. 2022. № 3. URL: https://doi.org/10.11603/2312-0967.2022.3.13340 (дата звернення: 20.10.2023).

Горбунова К. 481 аптеку пошкоджено і 43 зруйновано внаслідок ворожих дій країни-агресора – Віктор Ляшко. Щотижневик «Аптека». 2022. 11 лип. URL: https://www.apteka.ua/article/640069.

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році : Постанова Каб. Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1464. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1464-2022-п#Text (дата посилання 09.07.2023).

Офіс першої леді, МОЗ та партнери запускають Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Міністерство охорони здоров’я України, 2023. URL: https://moz.gov.ua/article/news/ofis-pershoi-ledi-moz-tapartneri-zapuskajut-nacionalnu-programu-psihichnogo-zdorov’ja-ta-psihosocialnoi-pidtrimki?preview=1

Панфілова Г., Чернуха В., Юрченко Г. Фармацевтична допомога та послуга як сучасні категорійні одиниці в охороні здоров’я. С. 410–412. URL: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/26257/1/410-412.pdf.

Пріоритетні багатосекторні заходи з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни: оперативна дорожня карта: Дорож. карта від 05.12.2022 р. URL: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mhpss_framework_ukraine_ukr.pdf. (дата звернення Лип 17, 2023)

Про затвердження протоколів фармацевта: Наказ МОЗ України від 05.01.2022 р. № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007282-22#Text. (дата посилання 09.07.2023).

Про настанову ВООЗ та МФФ «Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг» : наказ МОЗ України від 30.05.2013 р. № 455. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/897_009#n2.

Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1018-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-р#Text. (дата посилання: 05.07.2023 р.).

Психічне здоров’я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни: соціологічне опитування – 2023. Gradus Research Company. ГО «Безбар’єрність». URL: https://vysh.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/Dodatok_3._Gradus_Research.pdf

Сервіс пошуку за довідником МКХ-10. ЕМІС. URL: https://e-mis.com.ua/mkx-10 (дата посилання: 05.07.2023).

Україна в полум’ї війни. Огляд фармацевтичного ринку за період з лютого 2022 по квітень 2023 та сценарії подальшого розвитку. Київ : SMD, 2023. 36 с.

Assessment of the availability of medicines for patients with mental and behavioral disorders according to the results of a survey of physicians and pharmacists in Ukraine / A. Nemchenko et al. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2023. No. 3(43). P. 16–22. URL: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.281222 (дата звернення: 20.10.2023).

Bilousova N. A. Analysis of the shortest light practices in the professional training of pharmacists in mental health nutrition. The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries. 2023. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-349-1-17 (дата звернення: 20.10.2023).

Bilousova N. A., Chuiko O. V. Mental health of citizens of Ukraine: expanding the roles of Good Pharmaceutical Practice. The concept of modern pharmacy and medicine in ukraine and eu countries. 2023. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-349-1-12 (дата звернення: 20.10.2023).

Community pharmacy and the extended community pharmacist practice roles: The UAE experiences. Saudi Pharm J. 2016. Vol. 24, no. 5. P. 563–570. URL: https://doi.org/10.1016/j.jsps.2015.03.023.

Community Pharmacy Roadmap Program Development Template: The Pharmacy Guild of Australia. 4 p. URL: https://www.guild.org.au/__data/assets/pdf_file/0021/5493/mental-illness-services.pdf. (Accessed Jul 18, 2023).

Community-Based Pharmacy Practice Innovation and the Role of the Community-Based Pharmacist Practitioner in the United States / J.-V. Goode et al. Pharmacy. 2019. Vol. 7, no. 3. P. 106. URL: https://doi.org/10.3390/pharmacy7030106 (дата звернення: 20.10.2023).

Comparative analysis of the consumption of antidepressants in Ukraine, Estonia and Norway / O. Tkachova et al. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2023. No. 3(43). P. 23–30. URL: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.281833 (дата звернення: 20.10.2023).

Effectiveness of contact-based education for reducing mental illness-related stigma in pharmacy students / S. B. Patten et al. BMC Medical Education. 2012. Vol. 12, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/1472-6920-12-120 (дата звернення: 20.10.2023).

Establishing the role of the pharmacist in mental health: Implementing Mental Health First Aid into the doctor of pharmacy core curriculum / A. Frick et al. Currents in Pharmacy Teaching and Learning. 2021. Vol. 13, no. 6. P. 608–615. URL: https://doi.org/10.1016/j.cptl.2021.01.027 (дата звернення: 20.10.2023).

Gaps in pharmaceutical care for patients with mental health issues: A cross-sectional study / A. Akour et al. International Journal of Clinical Pharmacy. 2022. URL: https://doi.org/10.1007/s11096-022-01391-x (дата звернення: 20.10.2023).

George Van Antwerp [et al.].The pharmacist of the future. Unlocking the profession’s potential to improve patient care. Deloitte Insights, 2021. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/future-of-pharmacists.html. (дата посилання: 06.07.2023).

Kamal L., Jacob S. A. Pharmacists’ Experiences, Perceptions, and Attitudes towards Suicide and Suicide Prevention: A Scoping Review. Pharmacy. 2023. Vol. 11, no. 1. P. 25. URL: https://doi.org/10.3390/pharmacy11010025 (дата звернення: 20.10.2023).

Mental health care: A handbook for pharmacists. FIP. Netherlands : International Pharmaceutical Federation, 2022. 87 p. URL: https://www.fip.org/file/5212. (дата посилання: 04.07.2023)

Mental Health First Aid. USA: National Community Pharmacists Association, 2023. URL: https://ncpa.org/mentalhealth-first-aid. (accessed Jul 18, 2023).

Mental Health in Ukraine. Kyiv : OCHA, 2023. 70 p. URL: https://reliefweb.int/report/ukraine/mental-health-ukraineapril-2023.

Mental health training programs for community pharmacists, pharmacy staff and students: A systematic review / C. Crespo-Gonzalez et al. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2022. URL: https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2022.06.006 (дата звернення: 20.10.2023).

Mental health. Key facts. Concepts in mental health. Geneva : WHO, 2022. URL: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mental-health-strengthening-our-response. (дата посилання: 04.07.2023).

Pharmacist-led mental health care during the COVID-19 pandemic and beyond. FIP, 2021. 1 p. URL: https://events.fip.org/previous-fip-digital-events/?event=755.

Pharmacy 2030: A Vision for Community Pharmacy in Europe. Belgium: Pharmaceutical Group of the European Union, 2019. 20 p. URL: https://www.pgeu.eu/wp-content/uploads/2019/03/Pharmacy-2030_-A-Vision-for-Community-Pharmacyin-Europe.pdf.

Pharmacy Technicians, Stigma, and Compassion Fatigue: Front-Line Perspectives of Pharmacy and the US Opioid Epidemic / A. Cernasev et al. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18, no. 12. P. 6231. URL: https://doi.org/10.3390/ijerph18126231 (дата звернення: 20.10.2023).

Rehm J., Shield K. D. Global Burden of Disease and the Impact of Mental and Addictive Disorders. Current Psychiatry Reports. 2019. Vol. 21, no. 2. URL: https://doi.org/10.1007/s11920-019-0997-0 (дата звернення: 20.10.2023).

Resolution CM/Res (2020)3 on the implementation of pharmaceutical care for the benefit of patients and Health services: Resolution no. CM/Res (2020)3. URL: https://rm.coe.int/09000016809cdf26

The National Institute of Mental Health Strategic Plan. Goal 4: Advance Mental Health Services to Strengthen Public Health: Strategic Plan of 20.05.2023. URL: https://www.nimh.nih.gov/about/strategic-planning-reports/goal-4-advancemental-health-services-to-strengthen-public-health.

The Role of Pharmacy in Mental Health wellbeing. Great Britain: Royal Pharmaceutical Society, 2022. URL: https://www.rpharms.com/recognition/all-our-campaigns/policy-a-z/the-role-of-pharmacy-in-mental-health-and-wellbeing. (accessed Jul 18, 2023).

Toklu H. Z., Hussain A. The changing face of pharmacy practice and the need for a new model of pharmacy education. Journal of Young Pharmacists. 2013. Vol. 5, no. 2. P. 38–40. URL: https://doi.org/10.1016/j.jyp.2012.09.001 (дата звернення: 20.10.2023).

Transforming the understanding and treatment of mental illnesses. Caring for Your Mental Health. National Institute of Mental Health, 2022. 1 p. URL: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/caring-for-your-mental-health. (дата посилання: 04.07.2023).

WHO. World mental health report: transforming mental health for all. Executive summary. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Mental Health Day: an opportunity to kick-start a massive scale-up in investment in mental health. WHO. URL: https://www.who.int/news/item/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scaleup-in-investment-in-mental-health.

Zaliska [et al.]. Health impacts of the Russian invasion in Ukraine: need for global health action. The Lancet. 2022. Vol. 399, no. 10334. P. 1450–1452. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00615-8/ fulltext.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

БОДНАР, Т., БОДНАР, П., & БОДНАР, Л. (2023). ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ІНТЕНСИВНОСТІ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ВЕНОЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я, (4(13), 8-12. https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-1