ВПЛИВ БІСФЕНОЛУ А НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЯКУЛЯТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-11

Ключові слова:

бісфенол А, електростимуляція, сперма, сперматогенез, фертильність

Анотація

Актуальність теми дослідження. Дослідження патологічного впливу полютантів на процеси сперматогенезу вказують на найбільш вірогідні причини чоловічого безпліддя. До основних причин відносять вплив ендокринних дизрапторів і найбільш розповсюдженого в якості складового компонента промислових пластикових виробів – бісфенолу А (BPA). Відзначається, що найважливішими аспектами чоловічої фертильності є якість сперми. Механізми цього впливу, особливо при тривалій дії бісфенолу А, на даний момент є недостатньо зрозумілими, шо зумовлює важливість вивчення цієї медичної проблеми. Мета дослідження. Провести порівняльний аналіз тривалого впливу бісфенолу А на якість еякуляту щурів як фундаментального біомаркеру репродуктивної функції. Матеріали та методи. Дослідження проведено на 120 білих щурах-самцях лінії Wistar. Тварин рандомізовано поділили на чотири групи: контрольна група, група порівняння – тваринам вводили кукурудзяну олію; в третій і четвертій групах щурам вводили розчинений в кукурудзяній олії, бісфенол А, відповідно дозами 50 і 250 мг/кг/добу. Результати. Встановлено, що тривале застосування ВРА навіть у невеликих дозах викликало негативні зміни досліджуваних параметрів сперми – кількості, рухливості та морфології сперматозоїдів, що вказує на порушення в системі сперматогенезу щурів. Визначено зниження параметру загальної кількості сперматозоїдів на 21,8% р<0,05, та 32,4%, р<0,05 в групах F0-3 і F0-4 під дією ВРА. Фракція прогресивно рухливих сперматозоїдів мала стійку тенденцію до зниження і на кінець експерименту значення параметру склало 22,7%, р<0,05 та 37,4%, р<0,05 в групах F0-3 та F0-4 відповідно. Тривалий вплив BPA призвів до статистично значущого зростання більше ніж у 2,7 рази, р<0,05 нерухливих сперматозоїдів у тварин груп F0-3 та більше ніж у 5,7 рази, р<0,05, у групі F0-4, порівняно з групою контролю. Введення ВРА дозою 250 мг/кг/добу призводило до статистично значущих змін частки аномальних форм сперматозоїдів, порівняно з контрольною групою. Висновки. Під впливом ВРА поступово сформувалися комплекси порушень, які змінили якісні і кількісні характеристики сперми щурів: прогресуюче зниження загальної кількості сперматозоїдів в аліквоті еякуляту, зменшилась кількість статевих клітин фертильної фракції і збільшилася кількість клітин нефертильної фракції, а також спостерігалося зменшення рухливості статевих клітин.

Посилання

Agarwal A., Baskaran S., Parekh N. Male infertility. The Lancet. 2021. Vol. 23. P. 319–333. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32667-2.

Benavides F., Sutovsky P., López V., Kennedy C. Semen Parameters of Fertile Guinea Pigs (Cavia porcellus) Collected by Transrectal Electroejaculation. Animals. 2020. Vol. 10. P. 767. https://doi.org/10.3390/ani10050767.

Castellini C., Totaro M., Parisi A. Bisphenol A and Male Fertility: Myths and Realities. Frontiers in Endocrinology. 2020. Vol. 12. P. 353. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00353.

Cimmino I., Fiory F., Perruolo C., et al. Potential Mechanisms of Bisphenol A (BPA ). Contributing to Human Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2020. Vol. 21. P. 5761. https://doi.org/10.3390/ijms21165761.

Eisenberg M.L., Esteves S.C., Lamb D.J., Hotaling J.M., Giwercman A., Hwang K., Cheng Y. Male infertility. Nat Rev Dis Primers. 2023. Vol. 14. P. 49. https://doi.org/10.1038/s41572-023-00459-w.

George D., Mallery P. IBM SPSS Statistics 27 Step by Step: A Simple Guide and Reference 17th Edition. Taylor & Francis Ltd. 2022. 404 p.

Liu X., Wang Z., Liu F. Chronic exposure of BPA impairs male germ cell proliferation and induces lower sperm quality in male mice. Chemosphere. 2021. Vol. 262. 127880. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127880.

Minhas S., Bettocchi C., Boeri L., Capogrosso P., Carvalho J. European Association of Urology Guidelines on Male Sexual and Reproductive Health: 2021 Update on Male Infertility. Eur Urol. 2021. Vol. 80 P. 603–620. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2021.08.014.

Mostari M.H., Rahaman M.M., Akhter M.A., Ali M.H., Sasanami T., Tokumoto T. Transgenerational effects of bisphenol A on zebrafish reproductive tissues and sperm motility. Reprod. Toxicol. 2022. Vol. 109. P. 31–38. https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2022.02.005.

Pathak U.I., Gabrielsen J.S., Lipshultz L.I. Cutting-Edge Evaluation of Male Infertility. Urol Clin North Am 2020. Vol. 4. P. 129–138. https://doi.org/10.1016/j.ucl.2019.12.001.

WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen - 6th ed. World Health Organization. Geneva. Switzerland. 2021. 276 р. https://www.who.int/publications/i/item/9789240030787.

Меленевський О.Д., Чайка О.М., Третьякова О.В. Дослідження показників про- та антиоксидантної системи в спермоплазмі при порушенні фертильності у чоловіків. Урологія. 2021. Том. 25. №. 2. С. 107–113. https://doi.org/10.26641/2307-5279.25.2.2021.238228.

Сухонос О.С., Нікіфоров О.А., Авраменко Н.В. Генетичні аспекти порушення репродуктивної функції у чоловіків. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 2. Том 1 (150). С. 65–71. https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-2-1-150-65-71.

Хміль С.В., Майорова О.Ю., Дудчук І.В. Вплив екологічних факторів на якісні та кількісні параметри еякуляту чоловіків (літературний огляд). Вісник Вінницького національного медичного університету. 2019. Т. 23. №3. С. 530–534. https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(3)-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ЯРОШЕНКО, Д. (2023). ВПЛИВ БІСФЕНОЛУ А НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЯКУЛЯТУ. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я, (4(13), 69-74. https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-11