ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПРИФРОНТОВОЇ ЗОНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-14

Ключові слова:

прифронтова зона, стрес, стресори, учні

Анотація

Актуальність. Стаття присвячена впливу стресових факторів прифронтової зони на психофізіологічні особливості дітей середньої школи та доводиться необхідність корекційної та відновлювальної роботи дітей з фахівцями. Об’єктом дослідження були психофізіологічні особливості дітей середньої школи прифронтової зони Запорізької області. Новизна роботи полягає у досліджені психофізіологічних особливостей дітей середньої школи прифронтової зони Запорізької області. Мета – дослідити в динаміці психічних та емоційних станів, основних психічних процесів учнів середньої ланки закладу загальної середньої освіти у прифронтовій зоні. Матеріали і методи дослідження: опитування та анкетування учнів. Результати. У дітей середнього віку, що проживають у прифронтовій зоні виявлено зниження показників основних психічних процесів. При цьому рівень стресу та рівень тривожності у переважної більшості опитуваних був підвищений. Також виявлено негативну динаміку у формуванні навичок міжособистісного спілкування та, відповідно, у процесі соціалізації підлітків в умовах воєнного стану. У роботі показано що стресові фактори прифронтової зони негативно впливають на психофізіологічні особливості дітей середньої школи та доведено необхідність корекційної та відновлювальної роботи з фахівцями. Отримані результати можуть бути використані працівниками психологічної служби закладу освіти у подальшому плануванні та проведенні корекційної та відновлювальної роботи з учнями даної категорії. Висновки. У дітей середнього віку, що проживають у прифронтовій зоні виявлено зниження показників основних психічних процесів. При цьому рівень стресу та рівень тривожності у переважної більшості опитуваних був підвищений. Також виявлено негативну динаміку у формуванні навичок міжособистісного спілкування та , відповідно, у процесі соціалізації підлітків в умовах воєнного стану. Стресові фактори прифронтової зони негативно впливають на психофізіологічні особливості дітей середньої школи та доведено необхідність корекційної та відновлювальної роботи з фахівцями.

Посилання

Бєлякова С. М. Соціально-психологічні особливості розвитку особистості дітей підліткового віку. Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 23–27.

Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітків: реалії та перспективи. Монографія. Вінниця : ТО В «Нілан-ЛТД », 2016. 340 с.

Зінчук А. М., Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Маріуполь : ДонДУУ , 2018. 322 с.

Зливков В. А., Лукомська С. В. Діти війни: теоретико-методичні і практичні аспекти психологічної допомоги. Київ–Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2022. 96 с.

Зливков В. А., Лукомська С. В., Євдокимова Н.Є., Ліпінська С. Р. Діти і війна : монографія. Київ-Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2023. 221 с.

Квятковська А. О., Андросович К. А., Ковальова О. В. Особливості навчальної мотивації студентів передвищих фахових та вищих навчальних закладів в умовах сучасних військових конфліктів. Мелітополь, 2022. С. 177–182.

Кириченко, В. І., Нечерда, В. Б., Єжова, О. О. Стан сформованості просоціальної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Педагогіка і психологія, 2018. № 4(101). Р. 37–44.

Kирпенко Т. М. Механізми психологічного самозахисту підлітків : монографія. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 176 с.

Коляденко Н. C. Посттравматичний стресовий розлад як медико-психосоціальна проблема. Перспективи та інновації науки, 2021, № 2(2). С. 114–120.

Лихацький В. І. Перспективи та інновації науки. Педагогіка і психологія, 2022. № 4(9). С. 58–64.

Макарчук Н. О. Психологічна допомога дітям з особливостями психофізичного розвитку у подоланні наслідків перебування у зоні військового конфлікту. Сучасні технології в освіті : веб-сайт http://csnukr.in.ua/articles/147268.pdf

Повідайчик О. С., Жиленко Р. М. Методи досліджень у соціальній роботі : навчальний посібник. Ужгород : ПП «АУТДОРШАРК », 2018. 164 с.

Станчишин В. Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією. Київ : Віхола, 2021. 208 с.

Субашкевич І. М. Модифікація методики О. Фанталової «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних життєвих сферах». Педагогіка і психологія професійної освіти. 2015. № 4–5. С. 77–86.

Токарева Н. М. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія. Кривий Ріг, 2014. 312 с.

Alsayed A., Wildes V. J. Syrian refugee children: A study of strengths and difficulties. Journal of Human Rights and Social Work. 2018. № 3(2). P. 81-88.

Axak N. Development of multi-agent system of neural network diagnostics and remote monitoring of patient. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. № 9 (82). P. 4–11.

Bisson J. I., Wright L. A., Jones K. A. Preventing the onset of post traumatic stress disorder. Clinical Psychology Review, 2021. №86. P. 1-17.

Dehnel R., Dalky H., Sudarsan S., Al-Delaimy W. K. Resilience and mental health among Syrian refugee children in Jordan. Journal of Immigrant and Minority Health. 2022. № 24(2). P. 420–429.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

КУЩ, О., & СКИДАН, А. (2023). ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПРИФРОНТОВОЇ ЗОНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я, (4(13), 87-93. https://doi.org/10.32689/2663-0672-2023-4-14