Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки – це економічний науково-практичний журнал, заснований Вищим закладом освіти “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2001 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіаРішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1173 від 11.04.2024 року.

Ідентифікатор медіа: R30-03893

Журнал видається за рішенням Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 14.06.2007 № 1-05/6 і Наказу МОН від 21.11.2013 № 1609 журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України як фахове видання з економічних наук.

Категорія «Б»: відповідно до Наказу МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України.

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм; 292 Міжнародні економічні відносини.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

DOI: 10.32689/2523-4536

ISSN друкованої версії журналу: 2523-4536
Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Наукові праці МАУП. Економічні науки
Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
Google Scholar: Наукові праці МАУП. Економічні науки

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі економіки. Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.

Метою журналу є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі економічних наук, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.  Також є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються питаннями економіки, обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, менеджменту, маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, готельно-ресторанної справи, туризму, міжнародних економічних відносин. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень з економіки різних фахівців та сприяє їх актуалізації.

Завданням журналу є підвищення рівня економічної науки, а також створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку економічної науки та міждисциплінарних досліджень, розбудови національної економічної системи, розгляду теоретичних, методологічних та практичних аспектів інноваційних трансформацій в економіці та управлінні бізнесом, аналізу та висвітлення останніх досягнень економічної науки, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.