Контакти

Адреса засновника видання:
Міжрегіональна Академія управління персоналом
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна, 03039

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: [email protected]