Редакція

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7436-3264
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211199906

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Бутенко Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8498-6441
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217081739

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Антоненко Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2299-2365
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215784576

Андрющенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6274-5310
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205494213

Бердар Маргарита Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5124-5233
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080570600

Бойченко Еліна Борисівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та економіки, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1121-7160
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211626286&fbcli

Бондаренко Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця.
E-mail: [email protected]
Web of Science ResearcherID: C-8525-2018

Борецька Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки і туризму, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2752-996X

Вербівська Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2768-9157
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210597185

Габчак Наталія Францівна, кандидат географічних наук, доцент, декан факультету туризму та міжнародних комунікацій, Ужгородський національний університет, м. Ужгород.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5549-7793

Галаченко Олександр Олександрович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, Вінницький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Вінниця.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2776-1777
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217304582

Ганжуренко Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4151-123X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214231091

Горбач Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, директор Волинського інституту імені В'ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Луцьк.
E-mail: [email protected]

Грановська Вікторія Григорівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0348-9692

Дугар Тетяна Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9642-2763

Дячков Дмитро Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2637-0099
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200035227

Жиленко Катерина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3942-9467
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203780981

Заяць Олена Іванівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9904-8706
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220931164
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HSH-4772-2023

Зибарева Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3069-6462
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210597392

Капеліста Ірина Михайлівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1983-4617
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56669958800

Карпенко Андрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5717-4349

Крутько Маргарита Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9474-104X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203009397

Курмаєв Петро Юрійович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9464-0380
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203551581

Машіка Ганна Василівна, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, Ужгородський національний університет, м. Ужгород.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6063-5823
Web of Science ResearcherID: AAH-4112-202

Могилевська Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, Київський міжнародний університет, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8482-7950
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208723912

Моторин Руслан Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри статистики та економетрії, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9344-2315
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217231077

Негода Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9714-5438
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211218034

Нестерчук Інна Костянтинівна, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, Поліський національний університет, м. Житомир.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4990-6017
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193994891

Підвальна Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця.
E-mail: [email protected]
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8779-5867

Плаксієнко Валерій Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0371-1054
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210840634

Пристемський Олександр Станіславович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9743-3563
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215593661

Самойлик Юлія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1335-2331
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204215090

Сьомич Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7049-9992
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197796569

Удовенко Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва, м. Умань.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5971-8365
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200943800

Утенкова Карина Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9097-5431

Фірсова Світлана Германівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0848-1390
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200146012

Цимбал Людмила Іванівна, доктор економічних, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0873-9227
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207890003
Web of Science ResearcherID G-1616-2017

Шоробура Інна Михайлівна, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, ректор, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3728-7968
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211583906&eid=2-s2.0-85078975066

Ящишина Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6126-1747

Małgorzata Okręglicka, dr. hab., prof. PCz, Faculty of Management, Czestochowa University of Technology (Ченстохова, Польща).
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5806-2322
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=50561799900

Wioletta Wereda, PhD, Military University of Technology (Варшава, Польща).
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6948-0239
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208569138
Web of Science ResearcherID: S-4342-2018