CУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ

Автор(и)

  • Іван СЕРВЕЦЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.8

Ключові слова:

державна зрада, кримінальна відповідальність, шпигунство, колаборація, виправдовування війни.

Анотація

Дану статтю присвячено поняттю державної зради як одного із кримінальних правопорушень, які посягають на основи національної безпеки України. Розглянути та проаналізовано чинне законодавство, яке визначає підстави та порядок кримінальної відповідальності за діяння Державну зраду. З огляду на повномасштабну військову агресію Російської Федерації проти України можна дійти висновку, що існує досить масштабна загроза національній безпеці України. Зважаючи на ці обставини особливого значення набуває кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України. Ці кримінальні правопорушення є найнебезпечнішими посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державний суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність та обороноздатність держави, державну безпеку України та її конституційний лад. У статті автор зосередив увагу на питанні нормативного визначення кримінального правопорушення «державна зрада». Акцентовано увагу на правових актах, у яких кодифіковано поняття державної зради, а також досліджено та проаналізовано термінологічні визначення державної зради як злочину. Автор розглянув та охарактеризовано елементи складу злочину: об’єкт, суб’єкт, об’єктивну та суб’єктивну сторони державної зради як кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України. Окрім того, автор зосередив увагу на різних підходах науковців до визначення елементів складу кримінального правопорушення «державна зрада», передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України. Проаналізовано зміни, внесені до Кримінального кодексу України, що стосуються посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, зокрема за державну зраду, в умовах дії режиму воєнного стану, а також з’ясовано, що метою цих змін є забезпечення справедливого покарання осіб, які в умовах воєнного стану посягають на безпеку держави.

Посилання

Закон України Про Службу безпеки України. Відомості Верховної Ради України від 7 липня 1992. № 27. Ст. 382.

Закон України «Про контррозвідувальну діяльність». Відомості Верховної Ради України, від 3 квітня 2003. № 12. Ст. 89.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2000. № 28. Ст. 224.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ уклад. і голов. ред. В. Г. Бусел]. К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.

Словник іншомовних слів. 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. К. : Довіра, 2000, 338 с.

Юридична енциклопедія. Київ : Вид. «Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана», 2002. Т. 4. С. 573.

Сервецький І. В., Дулкай І. І. Агентура іноземної держави – поняття, зміст т суспільна небезпеки. Вісник Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні науки. 2014. 1(99). С. 35– 40.

Сервецький І. В. Зрада – чи є іще «щурі» в нашому дoмі? Моменти. Додаток до газети МВС України «Іменем Закону». 2014. № 31(5937). С. 11–17.

Про роботу органів прокуратури • Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування • Про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Статистика – Офіс Генерального прокурора. 2022. URL: new.gp.gov.ua›posts›statistika

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001. № 25–26. Ст. 131.

Новий тлумачний словник української мови. К. : Аконіт, 2001. Т. 2. С. 172.

Даль В. Толковий словарь живого великорусского языка. Санкт-Петербург : «Динамит», 1997. Т. 1. 699 с.

Ожегов С. И. Словарь русского язика : Ок. 57000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 20-e изд., стереотип. М. : Рус. яз., 1988. 750 с.

Словник синонімів української мови / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. К. : Наук, думка, 2001. Т. 1. С. 632.

Український переклад-дослівник з англійської мови: «Євангелія від Юди» [Архівовано 12 квітня 2006 у Wayback Machine.]

Етимологічний словник української мови. Київ, 2004, Т. 2, С. 279.

Гельфер М. А. Советское уголовное право. Часть общая. Объект преступления. Вып. 5. М. : М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т., 1960. 20 с.

Новицький Г. В. Теортетико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монограф. К. : Інтертехнологія, 2008. 496 с.

Про Національну безпеку України : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 31. Ст. 241

Чорний Р. Л. Проблеми поняття злочинів, віднесених до Розділу І Особливої частини КК України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М. М. Цимбалюк. Львів : ЛьвДУВС, 2013. Вип. 2. С. 346–357.

Суверенитет государственный. Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е издание. М. : Издательство «Советская энциклопедия», 1976. Т. 25. С. 26.

Большой французско-русский словарь ABBYY Lingvo / главный редактор М. Н. Сизых. М. : АБИ Пресс, 2010. ISBN 978-5-391-00028-0.

Декларація про дотримання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав укр/рос) Дата підписання Україною: 15.04.1994, Набуття чинності для України: 15.04.1994. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_480

Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. К. : Преса України, 1997. 80 с.

Про оборону України : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 9. Ст. 106.

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII зі змінами. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-XII зі змінами. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855- 12/print1360009387090304.

Про доступ до публічної інформації : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 32. Ст. 314.

Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015. Верховна Рада України. Ст. № 889-VIII.

Немов Р. С. Психология : в 3 кн. : учебник. М. : 1998. Кн. 1. С. 389–431.

Про громадянство України : Закон України в редакції від 18 січня 2001 p. Закон України «Про громадянство». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2001. № 13. Ст. 65.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 18 апреля 1961 г. (Конвенция ратифицирована с оговоркой Указом Президиума ВС СССР N 2208-VI (v2208400-64) от 11.02.64 Указом Президиума ВС УССР (199a-06 ) от 21.03.64) Статус Конвенции см. (995_j40)

Сервецький І. В., Редька В. В. Роль освідомлення у суспільстві. Наука і правоохорона. 2003. № 1. С. 204.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

СЕРВЕЦЬКИЙ, І. (2023). CУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ . Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 48-58. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.8

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають