ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Євген СКУЛИШ

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.10

Ключові слова:

концепт гуманітарної беспеки, концепція «human security», економічна безпека; продовольча безпека; медична безпека; екологічна безпека; безпека особистості; громадська безпека та політична безпека.

Анотація

У статті розглядається концептуалізація, яка виступає одним з проявів когнітивної діяльності людини, що спрямована на осмислення наявної інформації та призводить до утворення концептів, концептуальних структур, концептуальних схем у її творчій уяві. Головною метою концептуалізації є отримання інформації щодо рівня організації знання, а також визначення універсального алгоритму можливих способів діяльності на теоретичному рівні. Концепція «human security» набула піку популярності на початку 90-х років минулого століття, результатом чого стало оприлюднення в Доповіді «Програми ООН з розвитку (1994)» цілісної Концепції гуманітарної безпеки. Загальне поняття безпеки в документі орієнтується на конкретну людину, зокрема на: забезпечення зайнятості, наявності засобів для існування, охорону здоров'я, безпеку природного середовища. Серед останніх публікацій слід відзначити результати дослідження Ольги Неймарк, яка під гуманітарною безпекою пропонує розуміти такий стан захищеності національних цінностей, традицій, укладу життя, культурної та духовної спадщини народу, фізичного та психічного здоров’я нації, вільної самоідентифікації громадян, суспільних груп і країн В процесі дослідження виявлено, що концепція гуманітарної безпеки і надалі залишатиметься частиною більш широких дебатів щодо забезпечення різних аспектів безпечного розвитку. Вона підтримується майже всіма глобальними інституціями, у тому числі ООН, ЄС і НАТО. Хоча загальна операціоналізація концепції гуманітарної безпеки все ще продовжує опиратися на пріоритетне забезпечення державних інтересів, вона впевнено демонструє зростаюче усвідомлення того, що інституції та держави можуть ставати джерелом загроз безпеці людини. Можна стверджувати, що концепція гуманітарної безпеки на сьогодні представляє новий ракурс досліджень загальних проблем безпеки, за допомогою якого відбувається формування найбільш актуального на даний проміжок часу напрямку дослідження.

Посилання

UNDP (United Nations Development Programme). 1994. Human Development Report 1994: New Dimen- sions of Human Security. New York. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994

Лебідь, І. Концепція «human security» в безпековому дискурсі. Збірники наукових праць професор- сько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. 2017. C. 47–49.

Неймарк, О. Публічне управління забезпеченням гуманітарної безпеки: основні наукові підходи. Наукові перспективи. 2021. № 9(15). С. 172–184.

Пирожков, С., Хамітов, Н. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини. Київ : «Наукова думка» НАН України, 2020. 255 с.

Mearsheimer, J. (1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. International Secu- rity, 15(1): 5–56.

The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sover- eignty. URL: https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-report-international-commission-interventionand-state-sovereignty

Winslow, D. and T. Eriksen (2004). A Broad Concept That Encourages Interdisciplinary Thinking. Security Dialogue, 35(3): 361–2.

Krause, K. (2004). The Key to a Powerful Agenda, if Properly Delimited. Security Dialogue, 35(3): 367–8.

Human security now : protecting and empowering people / Commission on Human Security. URL: https://digitallibrary.un.org/record/503749?ln=en

Our common interest: Report of the Commission for Africa. URL: https://reliefweb.int/report/world/our-common-interest-report-commission-africa

Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005. 60/1. 2005 World Summit Outcome.

URL:https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_

RES_60_1.pdf

A Human security doctrine for Europe. The Barcelona Report of the Study Group on Europe's security capa- bilities. 2004. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/human_security_report_/human_security_report_en.pdf

European way of security: The Madrid Report. URL: https://eprints.lse.ac.uk/40207/

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the Euro- pean Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. URL: https://eur lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT

JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform. JOIN/2016/031 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0031

From hybrid peace to human security: rethinking EU strategy towards conflict: the Berlin report of the Human Security Study Group. URL: https://eprints.lse.ac.uk/84978/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

СКУЛИШ, Є. (2023). ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 65-70. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.10