ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Євген СКУЛИШ

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.4

Ключові слова:

гуманітарна безпека, концепція, гарантії прав людини, міжнародна безпека, складові гуманітарної безпеки

Анотація

Актуальність проблеми. Концептуалізація виступає одним з проявів когнітивної діяльності людини, що спрямована на осмислення наявної інформації та призводить до утворення концептів, концептуальних структур, концептуальних схем у її творчій уяві. Головною метою концептуалізації є отримання інформації щодо рівня організації знання, а також визначення універсального алгоритму можливих способів діяльності на теоретичному рівні. Концепція «human security» набула піку популярності на початку 90-х років минулого століття, результатом чого стало оприлюднення в Доповіді «Програми ООН з розвитку (1994)» цілісної Концепції гуманітарної безпеки. Загальне поняття безпеки в документі орієнтується на конкретну людину, зокрема на: забезпечення зайнятості, наявності засобів для існування, охорону здоров'я, безпеку природного середовища [1]. Хоча з моменту оприлюднення Концепції пройшло досить немало часу, сьогодні залишається актуальним твердження що безпековий дискурс в ключі «human security» значно ускладняється відсутністю коректного перекладу дефініції на слов’янські мови, зокрема, і на українську мову зі збереженням змістовного наповнення концепції. Серед дослідників немає єдиної думки щодо компонентів «human security», ефективності нормативного забезпечення сфери, практичної реалізація норм і принципів «human security» на локальному, регіональному та міжнародному рівні [2, с. 47].

Посилання

UNDP (United Nations Development Programme). 1994. Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York. URL: https://hdr.undp.org/content/human-developmentreport-1994.

Лебідь, І. (2017). Концепція «human security» в безпековому дискурсі. Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. 47-49.

Неймарк, О. (2021). Публічне управління забезпеченням гуманітарної безпеки: основні наукові підходи. Наукові перспективи. 9(15). 172-184.

Пирожков, С., Хамітов, Н. (2020). Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини. Київ. «Наукова думка» НАН України. 255.

Mearsheimer, J. (1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. International Security, 15(1): 5–56.

The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. URL: https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-report-international-commissionintervention-and-state-sovereignty.

Winslow, D. and T. Eriksen (2004). A Broad Concept That Encourages Interdisciplinary Thinking. Security Dialogue, 35(3): 361–2.

Krause, K. (2004). The Key to a Powerful Agenda, if Properly Delimited. Security Dialogue, 35(3): 367–8.

Human security now : protecting and empowering people / Commission on Human Security. URL: https://digitallibrary.un.org/record/503749?ln=en.

Our common interest: Report of the Commission for Africa. URL: https://reliefweb.int/report/world/our-common-interest-report-commission-africa

Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005. 60/1. 2005 World Summit Outcome. URL:https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf.

A Human security doctrine for Europe. The Barcelona Report of the Study Group on Europe's security capabilities. 2004. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/human_security_report_/human_security_report_en.pdf.

European way of security: The Madrid Report. URL: https://eprints.lse.ac.uk/40207/.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT

JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform. JOIN/2016/031 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0031.

From hybrid peace to human security: rethinking EU strategy towards conflict: the Berlin report of the Human Security Study Group. URL: https://eprints.lse.ac.uk/84978/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Як цитувати

СКУЛИШ, Є. (2023). ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (1 (64), 26-31. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.4