НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валентина ОРЛЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.2

Ключові слова:

нормативно-правове регулювання, протидія нелегальній міграції, нормативно-правовий механізм, органи державної влади, міграційні процеси, державна політика

Анотація

Автором досліджено що, на сьогоднішній день Україна завдяки своєму вигідному територіальному положенню стала транзитною державою для потоку мігрантів у країни Європейського Союзу, адже Україна має спільні сухопутні кордони з Румунією, Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Підкреслено, що поняття “нормативно-правовий механізм” це система законів та підзаконних нормативно-правових актів, стратегій, програм, методів, інструментів, правових способів, засобів та прийомів впливу, законодавчого забезпечення процесів регулювання. З’ясовано, що ключовими елементами нормативно-правового регулювання протидії нелегальній міграції також є: об'єктно-суб’єктна складова, головна мета його функціонування, важелі, принципи, функції а також інструменти його реалізації. Визначено, що головною метою механізму протидії нелегальній міграції є забезпечення виконання встановленого та регламентованого нормативно-правовими законодавчими актами порядку перетину іноземцями та особами без громадянства державного кордону України, транзитного проїзду її територією та перебування на її території. В ході дослідження визначено пріоритетні напрямки та завдання щодо комплексного державного регулювання в сфері протидії нелегальній міграції, зокрема, це легальне працевлаштування; інформаційна робота; розвиток страхових, іпотечних та пенсійних програм; розвиток підприємництва, малого та середнього бізнесу; інфраструктурних програм. Зроблено висновок про те, що нелегальна міграція в Україні є гострою проблемою, що впливає на стан правопорядку, економічну ситуацію та міжнародний імідж не лише нашої держави, а й інших країн. Наголошено на тому що, удосконалення нормативно-правового регулювання проблеми нелегальної міграції є важливим фактором забезпечення національної безпеки України, розвитку суспільних відносин, збереження ресурсів та економіки.

Посилання

Васільєв В. Т. Організаційно-правове регулювання протидії нелегальній міграції в системі забезпечення національної безпеки України. Актуальні проблеми державного управління, 2018. № 1. С. 53.

Вербицький В. М Напрями вдосконалення взаємодії державних інституцій. Щодо протидії нелегальній (незаконній) міграції в Україні. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/15-2020/22.pdf

Відлер О. М. Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні. Інвестиції: практика та досвід, 2016. № 1. С. 77–81.

Гулєвич О. С. Суб’єкти та об’єкти у сфері нелегальної міграції. Електронний журнал “Державне управління: удосконалення та розвиток”, Вип. 9, 2020 р.

Міжнародно-нормативне регламентування питань нелегальної міграції URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64465/93-Zvozdnaya.pdf?sequence=1

Правове регулювання міграційних процесів в Україні URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib

Про зайнятість населення : Закон України № 406-VII від 04.07.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text

Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 р.: Розпорядження КМУ від 29 серпня 2018 р. № 602-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80#Text

Про зовнішню трудову міграцію : Закон України № 341-IX від 05.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-VIII#Text

Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 482-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#Text

Регулювання міграції: прийом біженців з України URL: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_uk

Система нормативно-правового регулювання міграційних процесів в Україні. URL: http://www.pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2018/24.pdf

Теорія і практика протидії нелегальній міграції органами державної прикордонної служби України адміністративно-правовий аспект. Львів. 2019 р. URL:https://old.lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2019/13392/avtoreferat_dysertaciyi_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_doktora_yurydychnyh_nauk_moty_a.f. -1.pdf

Україна як зручний транзит для нелегальних мігрантів в Європу. URL: https://www.unian.ua/society/10201593-ukrajina-yak-zruchniy-tranzit-dlya-nelegalnih-migrantiv-v-yevropu.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Як цитувати

ОРЛЕНКО, В. (2023). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (1 (64), 13-18. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.2