ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Юрій ТИМОШЕНКО
  • Дмитро КИСЛЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.8

Ключові слова:

поліція охорони, інформаційна безпека, воєнний стан, забезпечення безпеки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню місця поліції охорони у системі суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в умовах воєнного стану. Мета роботи полягає у дослідженні поняття «інформаційна безпека», суб’єктів її забезпечення, а також визначення ролі поліції охорони як суб’єкта забезпечення інформаційної безпеки. У статті було досліджено різні наукові визначення терміну «інформаційна безпека». Новизна дослідження полягає в тому, що фактично наразі відсутнє дослідження участі поліції охорони у забезпеченні інформаційної безпеки в Україні, а особливо в умовах воєнного стану. З початку повномасштабного вторгнення тисячі українців відчувають наслідки періодичних масованих кібератак на інформаційні ресурси нашої країни. Надважливим є захист даних не тільки кожного конкретного громадянина, але і захист даних, що становлять собою складовий елемент національної безпеки. Враховуючи обмежений обсяг дослідження, нами не ставилося за мету дослідження і пропозиції щодо власного розуміння інформаційної безпеки. Водночас відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» інформаційну безпеку можна визнати складовою національної безпеки. Правоохоронні органи, зокрема поліція охорони є складовою частиною системи органів забезпечення інформаційної безпеки держави, які мають специфічні особливості функціонування в інформаційному середовищі. Висновки: в статті доводиться, що головним завданням поліції охорони є надання послуг з охорони відповідних об’єктів. Але в той же час поліція охорони є володільцем і користувачем інформації, яка потребує захисту від стороннього втручання, особливо в період воєнного стану. Водночас в законодавстві не визначено порядок забезпечення інформаційної безпеки під час виконання поліцією охорони своїх повноважень. Але прямо зазначено про забезпечення безпеки при виході особи з приміщення, забезпечення безпеки особи під час нападу, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпеки учасників і глядачів та інші суб’єкти і об’єкти забезпечення безпеки. Вважаємо, що питання забезпечення інформаційної безпеки в поліції охорони має бути законодавчо вирішено. Адже поліція охорони є користувачем великого обсягу інформації і відповідно має бути суб’єктом забезпечення інформаційної безпеки, особливо під час дії особливого правового режиму – воєнного стану.

Посилання

Як Україна протидіє дезінформації: підсумки третьої сесії Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Безпека країни». URL: https://docs.google.com/document/d/100og15keak3HWfGAiNA2egRXU3R16xpjxsn6eKmQIN8/edit (дата звернення 23.02.2023).

Доронін І.М. Цифровий розвиток та національна безпека у контексті правових проблем. Інформація і право. 2019. № 1 (28). С. 29-36. doi: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221305

Доронін І.М. Національна безпека України в інформаційну епоху: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. … д-ра юрид. Наук; НДІ інформатики і права НАПрН України. Київ: б. в., 2020. 39 с.

Смолянюк В.Ф. Системні засади національної безпеки України. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2018. № 2 (37). С. 107-126.

Дроботов С.А. Конституційно-правове забезпечення національної безпеки в україні. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2020. № 2 (12). С. 24-29. doi: https://doi.org/10.15587/2523-4153.2020.210858

Кубецька О., Остапенко Т., Палешко Я. Умови забезпечення національної безпеки держави. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2. С. 321-327. doi: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2020-2-321-327

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 168 с.

Іванов І. Є. Актуальні питання інформаційної безпеки у діяльності національної поліції України. Юридична наука. 2020. № 3(105). DOI: 10.32844/2222-5374-2020-105-3.23

Шорохова Г.М. Деякі питання інформаційної безпеки діяльності територіальних органів поліції України. Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 травня 2019 року). Харків: ГО «Асоціація аспрантів-юристів» 2019. 148 с.

Про національну безпеку України: Закон України. Відомості Верховної Ради. 2018. № 31. Ст. 241.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Конституція України. Науково-практичний коментар: станом на 20 трав. 2018 р. / Я. О. Берназюк, А. Г. Бірюкова, Ю. О. Буглак [та ін.]; за заг. ред. К. І. Чижмарь, О. В. Лавриновича. Київ: Професіонал, 2018. 296 с.

Указ Президента України № 47/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України». URL: http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 (дата звернення 23.02.2023).

Наказ Міністерства внутрішніх справ «Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об’єктів» від 07.07.2017 № 577. Офіційний вісник України. 2017. № 69. Стор. 55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Як цитувати

ТИМОШЕНКО, Ю., & КИСЛЕНКО, Д. (2023). ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (1 (64), 53-59. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.8