Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія – це філологічний науково-практичний журнал, заснований Вищим закладом освіти “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2021 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1173 від 11.04.2024 року.

Журнал видається за рішенням Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Категорія «Б»: відповідно до Наказу МОН України № 320 від 07 квітня 2022 року (додаток 2) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України.

Спеціальності: 035 – Філологія; 061 – Журналістика.

Мова видання: українською, англійською, німецькою, французькою та польською мовами.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

DOI: 10.32689/maup.philol
ISSN друкованої версії журналу: 2786-5053
ISSN електронної версії журналу:
2786-5061
Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Наукові праці МАУП. Філологія
Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
Google Scholar: Наукові праці МАУП. Філологія

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі філології та журналістики. Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.

Метою журналу є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі філологічної науки та науки із соціальних комунікацій, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір. Також є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються питаннями філології та журналістики. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень з філології та журналістики різних фахівців та сприяє їх актуалізації.

Завданням журналу є підвищення рівня філологічної науки та науки із соціальних комунікацій, а також створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку філологічної науки та науки із соціальних комунікацій, розгляду теоретичних, методологічних та практичних аспектів інноваційних трансформацій в філології та журналістиці, аналізу та висвітлення останніх відкриттів у філологічній науці та науці із соціальних комунікацій, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.