Редакція

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Супрун Володимир Миколайович, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики та українознавства, Національний університет водного господарства та природокористування
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5290-3493

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Акімова Аліна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, викладач кафедри іноземної філології і перекладу, Міжрегіональна Академія управління персоналом
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7546-2902
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215595841
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29188861,
https://app.webofknowledge.com/author/record/41572316

Гурко Олена Василівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2839-2400
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219316365
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42949373

Ляшенко (Накашидзе) Ірина Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та українознавства, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7816-2339
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217835775

Росінська Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора Інституту журналістики з науково-методичної та навчальної роботи, доцент кафедри журналістики та нових медіа, Київський університет імені Бориса Грінченка
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4460-0668
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211854390
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/43772936

Сокол Мар’яна Олегівна, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3876-026X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209243195
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42354427

Форманова Світлана Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9434-1903
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221616392
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30147886,
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43205061

Храбан Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5169-5170
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215581503

Царик Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, Західноукраїнський національний університет
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0169-7009
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217086420
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35649338

Anna Młynarczuk-Sokołowska, Doctor of Sciences, Professor, Faculty of Education, University of Bialystok, (Bialystok, Poland)
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-0098

Konrad Kazimierz Szamryk, Doctor of Sciences, Professor, Department of Lexicology and Pragmalingwology, Department of Polish Language and Comparatistics, University of Bialystok (Bialystok, Poland)
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0910-1209
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215664721
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/18017143

Добровольська Вікторія Василівна, доктор наук з соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри культурології та міжкультурних комунікацій, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0927-1179
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209856300
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42539693

Лисинюк Марина Віталіївна, доктор філософії по спеціальності 061 Журналістика, доцент кафедри зв’язків із громадськістю та журналістики, декан факультету післядипломної освіти, Київський національний університет культури і мистецтв
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0870-2176
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222471392
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44318931

Павлюх Марія Василівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри міжнародної інформації, Національний університет «Львівська політехніка»
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5502-8367

Полєжаєв Юрій Григорович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування, Національний університет «Запорізька політехніка»
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9160-6945
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/32850190

Ситник Олексій Валерійович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0853-1442
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221995508
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44350836

Чорнодон Мирослава Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та соціальних комунікацій, Донецький національний університет імені Василя Стуса
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9227-0993
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42885103

Slavomír Gálik, prof. PhDr., Professor, Vice-Dean for Research and International Relations FMK UCM, University of St. Cyril and Methodius in Trnava (Trnava, Slovakia)
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8404-6297
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26032873300
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2429168

Тищенко Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Email: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1601-2543