ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  ПІСЛЯ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ

Автор(и)

  • В. Є. ТИХОВСЬКИЙ

Анотація

Проведено диференційований аналіз поведінки пацієнтів після психічної травми. Поведінку пацієнтів після психічної травми можна подати як дві характерні моделі: 1) посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — згадка про психічну травму ізолюється в капсульовані Его-стани, для цього випадку характерне значне зростання алекситемії: в 9 разів вище, ніж при псоріатичному захворюванні; 2) псоріатичне захворювання — згадка про психічну травму доступна до сприймання, для утримання психічної рівноваги у таких пацієнтів потрібний підвищений рівень витримки і ступеня готовності до ризику. Пацієнти цієї групи відрізняються значним зростанням рішучості, порівняно з пацієнтами з ПТСР рівень цієї вольової компоненти зростає в понад 100 разів. При психокорекції пацієнтів з ПТСР рекомендується проводити процес декапсуляції — інтегрування психічної травми в життєвий досвід. При псоріазі інтегрований у психічному стані біль витісняємо в минуле як епізод з втраченою актуальністю і тепер, і в майбутньому.

Посилання

Бех І. Д. Від волі до особистості. — К., 1995.

Бодров В. А. Психологический стресс. — М., 1995.

Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. — Самара: Издат. дом “Бахрах-М”, 2006. — 272 с.

Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2004. — 212 с.

Загальна психологія: Навч. посіб. /О. Скрипченко, Л. Волинська та ін. — К.: Просвіта, 2005. — 464 с.

Карвасарский Б. Д. Клиническая психология: Учебник. — СПб.: Питер, 2006. — 960 с.

Маринина Г. Н., Маринин В. С. Лечение псориаза (2004). — http://www.magnipsor.com/content.htm

Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учеб. пособие / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. — Самара: Издат. дом “Бахрах-М”, 2002. — 672 с.

Руженков В. А. Основы клинической гипнотерапии: Учебник. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 316 с.

Сандомирский М. Е. Защита от стресса. Физиологически-ориентированный подход к решению психологических проблем (метод РЕТРИ). — М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. — 336 с.

Соловьева С. Л. Психология экстремальных состояний. — СПб.: ЭЛБИ-СПБ, 2003. — 128 с.

Юрьева Л. Н. История. Культура. Психические и поведенческие расстройства. — Киев: Сфера, 2002. — 314 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-03

Як цитувати

ТИХОВСЬКИЙ, В. Є. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  ПІСЛЯ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія, (1 (20), 143-146. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/psychology/article/view/1729