НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Л. І. ЗАЛУЖНА

Анотація

Демографічна криза, в якій перебуває сьогодні Україна, змушує звернути особливу увагу на репродуктивне здоров’я жінок, важливим показником стану якого є невиношування вагітності.

Посилання

Абрамченко В. В. Психоматическое акушерство. — СПб.: СОТИС, 2001. — 311 с.

Айламазян Е. К. Акушерство: Учебник для мед. вузов. — СПб.: Спец. лит., 1998. — 496 с.

Батуєв А. С. Возникновение психики в дородовой период: краткий обзор современных исследований // Психол. журн. — 2000. — Т. 21, № 6. — С. 51–56.

Венцківський Б. М. Грош-цена доктору, который перестает сомневаться // Здоров’я України. — 2004. — № 4. — С. 29.

Венцківський Б. М., Костюк А. Л., Бєлов О. О. Прогнозування невиношування вагітності шляхом комплексної оцінки соматотипічного та психологічного статусу вагітної // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2001. — № 6. — С. 70–72.

Вовк І. Б. Медико-соціальні проблеми планування сім’ї та шляхи їх вирішення // Медико-социальные проблемы семьи. — 1997. — Т. 2, № 1. — С. 7–9.

Гинзбург В. Г. Психоэмоциональное состояние беременных с привычным невынашиванием // Зб. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. — К.: Інтермед, 2003. — С. 68–71.

Єгоров О. О. Особливості психоемоційних порушень у жінок з невиношуванням вагітності, які страждають на гіпертонічну хворобу // Укр. вісн. психоневрології. — 2003. — Т. 11, вип. 2(35). — С.15–16.

Жабченко І. А. Найближчі та віддалені наслідки вагітності й пологів для практично здорових жінок та їхніх дітей // Вісн. Асоціації акушерів-гінекологів України. — 2000. — № 4(9). — С. 38–40.

Жилка Н., Іркіна Т., Стешенко В. Стан репродуктивного здоров’я в Україні (медико-демографічний огляд). — К.: Ін-т економіки, 2001. — 68 с.

Жук С. І., Гнатишин М. С., Бєлов О. О., Хошата О. М. Індивідуальне прогнозування невиношування вагітності у жінок з різними клініко-біологічними та соціальними характеристиками (методичні рекомендації). — К.: М-во охорони здоров’я України, 2004. — 15 с.

Запорожан В. М., Міщенко В. П. Антропогенно залежні стани в акушерстві та перинатології. — О.: Одеський держ. мед. ун-т, 2001. — 156 с.

Коломійцева А. Г., Жабченко І. А. До питання про збереження здоров’я вагітної жінки та безпечне материнство // Перинатологія та педіатрія. — 2004. — № 4. — С. 3–4.

Кошелева Н. Г. Профилактика перинатальной заболеваемости и смертности. — М.: Медицина, 1979. — 144 с.

Пуртов І. І. Влияние образа жизни беременных женщин на их заболеваемость // Гигиена и санитария. — 1999. — № 5. — С. 62–63.

Чайка В. К., Яковлева Е. Б., Іваницкая Н. Ф., Демина Т. Н. Окружающая среда, стресс и беременность. — Донецк: Юго-Восток, 2001. — 108 с.

Шадлун Д. Р. Прогнозування перинатальних втрат на сучасному етапі // Одеський мед. журн. — 2002. — № 1(69). — С. 75–78.

Beutel M., Deckardt R., Schaudig K. et al. Grief, depression and anxiety after spontaneous abortion — a study of systematic evaluation and factors of influence // Psychother. Psychosom. Med. Psychol. — 1992. — V. 42(5). — Р. 158–166.

Bitto A., Gray R. H., Simpson J. et al. Adverce outcome of planned and unplanned pregnancies among users of natural family planning: A prospective study // Am. J. Public Health. — 1997. — V. 87, № 3. — P. 338–343.

Cabau A. Secondary sterility // Soins Gynecol Obstet Pueric Pediatr. — 1985. — V. 49–50. — Р. 17–20.

Dorfer M., Egger J., Hausler M. Psychic coping with spontaneous abortion // Psychother. Psychosom. Med. Psychol. — 1999. — V. 49(7). — Р. 235–240.

Iles S. The loss of early pregnancy // Baillieres Clin. Obstet. Gynaecol. — 1989. — V. 3(4). — Р. 769–790.

Klock S. C., Chang G., Hiley A., Hill J. Psychological distress among women with recurrent spontaneous abortion // Psychosomatics. — 1997. — V. 38(5). — Р. 503–507.

Lapple M., Lukesch H. Psychological and psychosocial factors and relevant therapeutic measures in spontaneous abortion and recurrent spontaneous abortion and habitual abortion // Zentralbl. Gynakol. — 1988. — V. 110(19). — Р. 1185–1194.

Seibel M., Graves W. The psychological implications of spontaneous abortions // J. Reprod. Med. — 1980. — V. 25(4). — Р. 161–165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-06

Як цитувати

ЗАЛУЖНА, Л. І. (2022). НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія, (1 (20), 176-180. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/psychology/article/view/1745