КОМПЛЕКСНА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ НА РІВНІ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • О. О. ЛЕВИЦЬКА

Анотація

Кризова демографічна ситуація в Україні має стійкий і тривалий характер через низку об’єктивних та суб’єктивних чинників. Одним із можливих шляхів її подолання і стратегічним пріоритетом у державній та регіональній політиці має стати поліпшення здоров’я населення та залучення для цього всіх необхідних засобів і заходів. У даному контексті було здійснено комплексний рейтинговий аналіз стану здоров’я населення в регіонах України та групування областей за інтегральним індексом здоров’я. Проведений аналіз дає можливість здійснювати обґрунтовані порівняння рівня здоров’я не лише в часовому, а й просторовому векторах. Це може слугувати основою для визначення ключових проблем здоров’я населення та напрямів поліпшення його стану на рівні країни чи окремого регіону.

Посилання

Глобальна соціальна політика / Б. Дікон та ін. — К.: Основи, 1999.

Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник. — Л.: Магнолія плюс, 2006.

Людський розвиток в Україні: 2003 рік / Щорічна наук.-аналіт. доп. / За ред. Е. М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. — 290 с.

Людський розвиток в Україні: можливості та напрямки соціальних інвестицій: Наук.-аналіт. моногр. / За ред. Е. М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2006. — 356 с.

Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. зб. — К.: Держкомстат України, 2006. — 158 с.

Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. зб. — К.: Держкомстат України, 2007. — 154 с.

Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. Моніторинг. — Л.: Голов. упр. статистики у Львівській області, 2006. — 161 с.

Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: Кол. моногр. / О. В. Баєва, М. М. Зілинська, Л. І. Жаліло та ін.; За ред. О. В. Баєвої, І. М. Солоненка. — К.: МАУП, 2007. — 376 с.

Філософія глобалізації сучасного суспільства. Проблеми конкурентоспроможності у контексті глобалізаційних процесів // Бюл. Львів. ін-ту МАУП. — 2007. — № 2. — 47 с.

Шевчук Л. Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз. — Л., 2001. — 489 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-06

Як цитувати

ЛЕВИЦЬКА, О. О. (2022). КОМПЛЕКСНА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ НА РІВНІ РЕГІОНУ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія, (1 (20), 181-187. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/psychology/article/view/1757