ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ У ХОДІ ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • К. А. ЛІТВАК

Анотація

Проведено емпіричне дослідження психічних процесів, які безпосередньо інтенсифікують засвоєння іноземної мови. Встановлено, що задля забезпечення ефективного засвоєння іноземного матеріалу паралельно з обов’язковим додержанням структури оптимального алгоритму навчання необхідно формувати мікрогрупи у складі трьох-п’яти осіб, які за основними характеристиками цього алгоритму та рівнем базової підготовки не повинні виходити за межі 10 % варіацій показників, що підлягають контролю. Особливо наголошується на тому, що при формуванні навчальних груп необхідно встановлювати базовий рівень готовності осіб до засвоєння мови конкретної спрямованості.

Посилання

Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. — М.: Лабиринт, 1990. — 382 с.

Вайсбург М. Л. Цели обучения иностранным языкам и журнал “Иностранные языки в школе” // Иностранные языки в школе. — 1994. — № 6. — C. 12–13.

Гуревич П. С. Ментальность как тип культуры // Культурология. — М.: Философская мысль, 1996. — 245 с.

Єгорова В. В. Метод випадків і ситуацій як засіб активізації самостійної навчальної діяльності студентів-економістів (на прикладі вивчення іноземної мови) // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. — K.: Вища шк., 2005. — С. 39–40.

Караулов Ю. Н. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности // Русский ассоциативный словарь. — Кн. 1: Прямой словарь: от стимула к реакции. Ассоциативный тезаурус современного русского языка. — Ч. 1 / Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов и др. — М.: Инновации, 1994.

Коваль І. В. Психолого-методичний аспект формування іншомовних граматичних навичок при навчанні говорінню // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. — K.: Либідь, 2005. — С. 120–122.

Козубай В. І., Морська Л. М. Використання новітніх технологій у формуванні мовленнєвих навичок та комунікативної компетенції // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. — К., 2005. — С. 40–42.

Леонтьев А. А. Язык не должен быть “чужим” // Этнопсихолингвистические аспекты преподавания иностранных языков. — М.: Язык, 1996.

Лихачев Д. С. Раздумья. — М.: Философская мысль, 1991. — 287с.

Малюська З. В. Інтенсифікація навчання граматики англійської мови в технічному вузі// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. — M., 2005. — С. 49–50.

Матвійчук Л. О. Групова робота як один із методів інтерактивного навчання // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. — К.: Вища шк., 2005. — С. 117–119.

Мисечко О. Е. Формування рефлективного підходу до професійної діяльності в ході підготовки майбутнього вчителя іноземних мов // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. — К.: Іноземні мови, 2005. — С. 35–41.

Петренко В. Ф. Психосемантика сознания. — М.: Психология, 1988.

Психолингвистика. — М.: Лингвистика, 1984.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Як цитувати

ЛІТВАК, К. А. (2022). ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ У ХОДІ ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія, (2 (18), 295-300. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/psychology/article/view/1978