Публічне урядування – це науково-практичний журнал заснований у 2015 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1173 від 11.04.2024 року.

ISSN: 2414-0562 (Print) 2617-2224 (Online)

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорії Б) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1218 від 7 листопада 2018 року (додаток 9).

Спеціальність: 281 – Публічне управління та адміністрування.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Усім статтям збірника присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта для індексування наукових статей DOI (DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224). Це не тільки підвищує публікаційну активність збірника, а й розширює його можливості бути представленим у відомих наукометричних базах даних Web of Science, Scopus.

З метою підвищення пізнавальної та публікаційної активностей збірника, його внесено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, Electronic Journals Library, InfoBase Index, до пошукової системи Google Scholar, а також, до вітчизняної реферативної бази даних «Україніка наукова», українського реферативного журналу «Джерело».

На сьогодні у збірнику надруковано близько 500 актуальних наукових статей, тираж кожного номеру сягає 300 екземплярів. В обов’язковому порядку, збірник надсилається усім авторам, здійснюється розсилка до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Національного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів державної влади, обласних державних адміністрацій, провідних бібліотек та вищих навчальних закладів України.

В науковому збірнику публікуються тільки оригінальні наукові статті. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Основні рубрики збірника:
- теорія та історія публічного управління;
- публічна служба;
- механізми публічного управління;
- регіональне управління та місцеве самоврядування;
- соціальна і гуманітарна політика;
- дослідження, розробки, проекти.