ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРВИННИМ РИНКОМ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

Автор(и)

Ключові слова:

ринок житла, первинний ринок, попит, пропозиція, цінова динаміка, тенденція розвитку

Анотація

Проаналізовано передумови виникнення, етапи становлення та розвитку державного регулювання первинного ринку нерухомості в Україні. Зуважено, що для визначення основних факторів та тенденцій державного розвитку первинного ринку нерухомості в Україні важливо враховувати ра- дянську спадщину його формування і досвід країн з багаторічними ринкови- ми традиціями. Ідентифіковано циклічність на ринку первинного житла та структурні державні реформи, безпосередньо пов’язаних з житловим секто- ром. Обґрунтовано основні ознаки, що характеризують вітчизняний ринок первинного житла на сучасному етапі його розвитку

Посилання

http://professional.km.ua/news/nadlishok- propozitsiji-na-ukrajinskomurinku-neruhomosti-najblizhchim-chasom-zberezhetsja/

Конституція України : Закон Украї- ни від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради Украї- ни. — 1996. — № 30. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11981/1/95.pdf

http://www.niss.gov.ua/articles/1368/

Тенденції ринку нерухомості Укра- їни: реалії та прогнози 2007–2013: монографія / за ред. О. І. Драпіков- ського, І. Б. Іванової. — К.: Арт Еко- номі, 2012. — 240 с.

Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003 р. № 898-IV [Електрон- ний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15

Офіційний сайт Міністерства юсти- ції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua

Шипка Ю. О. (2015) Аналіз первин- ного ринку нерухомості в Україні // Студентський вісн. НУВГП. — № 1 (3). — С. 151–154.

Порядок проведення оцінки для ці- лей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових плате- жів, які справляються відповідно до законодавства від 04.03.2013 р. № 231 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/231-2013-%D0%BF

Про державний земельний кадастр [Електронний ресурс] : Закон Укра- їни (редакція від від 04.06.2017 р., підстава 1983-19). — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17

http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1426714-vibuduvali-na-slavurejting-najbilshih-ukrayinskih-zabudovnikiv

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Нахкур , Т. (2017). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРВИННИМ РИНКОМ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. Публічне урядування, (5 (10), 197-204. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/577